MAP – Vedlikeholdsopplæring

Casebank simulering

Her finner du eksempler på scenarioer som kan benyttes til bruk i simuleringstrening.

MAP simulering for LIS – aggresjon (PDF)

MAP simulering Scenario 1 – deeskalering (PDF)

MAP simulering Scenario 2 – voldsrisikovurdering og håndtering (PDF)

MAP årshjul med vedlikeholdstrening (PDF)

Scenario MAP kap 1 – aggresjonsforståelse (PDF)

Scenario MAP kap 2 – voldsrisikovurdering og håndtering – papirøvelse (PDF)

Scenario MAP kap 2 – voldsrisikovurdering og håndtering (PDF)

Scenario MAP kap 4 – forebyggende kommunikasjon (PDF)

Scenario MAP kap 4 og 7 – forebyggende kommunikasjon og samhandling (PDF)

Scenario MAP kap 5 – deeskalering, rollefordeling (PDF)

Scenario MAP kap 5,6 og 7 – deeskalering, selvregulering og samhandling (PDF)

Scenario MAP kap 7 og 9 (PDF)

Scenario MAP kap 8 – håndteringsstrategier i kritiske situasjoner bruk av flytskjema (PDF)

Scenario MAP kap 8 – håndteringsstrategier i kritiske situasjoner juridiske og etiske prinsipper (PDF)

Scenario MAP kap 8 – håndteringsstrategier i kritiske situasjoner oppdatert (PDF)

Scenario MAP kap 9 -frigjøring (PDF)

Simulering – aggresjonsforståelse (PDF)

Simulering – avslag på permisjonsønske (PDF)

Simulering – deeskalering og kommunikasjon (PDF)

Simulering – deeskalering (PDF)

Simulering – deeskalering 2 (PDF)

Simulering – deeskalering 3 (PDF)

Simulering – deeskalering 4 (PDF)

Simulering – deeskalering 5 (PDF)

Simulering – forebyggende kommunikasjon (PDF)

Simulering – fysiske angrep (PDF)

Simulering – grensesetting (PDF)

Simulering – håndtering av urolig pasient på skjermet enhet – overføringsnotat (PDF)

Simulering – håndteringsstrategier

Simulering – MAP – prinsipper ig deeskalering (PDF)

Simulering – psykose – planlegging av pasientsamtale (PDF)

Simulering – samarbeidsdialog (PDF)

Simulering – selvmordsforebygging (PDF)

Simulering – skade på gjenstand (PDF)

Simulering – uro i fellsesmiljøet (PDF)

Simulering – vanskelig samtale – voldsrisiko (PDF)

Simuliering – voldsrisikovurdering (PDF)