Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Richard Whittington, Roger Almvik
Reducing Coercion in European Mental Health Services
Prosjektnummer: 575717
Start/slutt: 2019/2022
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Svein Øverland, Kirsten Rasmussen
Kartlegging av forekomst av risikofaktorer for internett-relaterte og fysiske overgrep i politiavhør av personer under etterforskning for bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.
Prosjektnummer: 2062597
Start/slutt: 2020/2023
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Svein Øverland, Kirsten Rasmussen
Effekt av et program for forebygging av internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn.
Prosjektnummer: 2062596
Start/slutt: 2020/2024
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Catherine Amelia Appleton, Dirk van Zyl Smit
Life Imprisonment Worldwide Revisted
Prosjektnummer: 2526420
Start/slutt: 2020/2022
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Kristian Fuglseth, Christine Nordby, Anita Dyb Linge, Ingrid Løining Ørum, Thea Beate Brevik, Astrid Vølstad, Susanne Tilke Thon Kristiansen, Helene Brustad Eskeland, Veronica Pilskog, Silje Louise Dahl, Stål Bjørkly, Morten Holmboe
Avvergeplikt i møte med partnervold (MANREPORT-IPV)
Prosjektnummer: 2504807
Start/slutt: 2021/2026
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
John Olav Roaldset, Stål Bjørkly, Øyvind Lockertsen
V-RISK-Y multisenterstudie
Prosjektnummer: 2519406
Start/slutt: 2021/2035
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Hilde Dahl, Bjørn Soknes
Drap i Norge 1955-1982, en kriminologisk-historisk studie.
Prosjektnummer: 2474587
Start/slutt: 2020/2025
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Catherine Amelia Appleton, Hilde Dahl, Richard Whittington, Berit Johnsen
ULTPEN – Indefinite preventive detention: The Implementation and Impact of the ULTimate PENalty in Norway
Prosjektnummer: 612880
Start/slutt: 2021/2025
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Christine Friestad, Thomas Ugelvik, Ingeborg Jenssen Sandbukt
Understanding recidivism: Narratives of persons re-imprisoned for sexual offences
Prosjektnummer: 2497267
Start/slutt: 2021/2024
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst