Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Kjersti Narud, Tale Gjertine Bjørgen, Erik Søndenaa, Solveig Merete Klæbo Reitan, Stian Lydersen
Vurdering av nevropsykologiske funksjonsvansker i rettspsykiatriske erklæringer
Prosjektnummer: 2560373
Start/slutt: 2022/2030
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Kjersti Narud, Rolf Gjestad, Stål BJørkly, Unn Kristin H. Haukvik, Maria Sigurjónsdóttir
Voldsrisiko ved emosjonelt ubehag og psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer
Prosjektnummer: 2557932
Start/slutt: 2021/2029
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Richard Whittington, Roger Almvik
Reducing Coercion in European Mental Health Services
Prosjektnummer: 575717
Start/slutt: 2019/2022
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Svein Øverland, Kirsten Rasmussen
Effekt av et program for forebygging av internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn.
Prosjektnummer: 2062596
Start/slutt: 2020/2024
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Catherine Amelia Appleton, Dirk van Zyl Smit
Life Imprisonment Worldwide Revisted
Prosjektnummer: 2526420
Start/slutt: 2020/2022
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Kristian Fuglseth, Christine Nordby, Anita Dyb Linge, Ingrid Løining Ørum, Thea Beate Brevik, Astrid Vølstad, Susanne Tilke Thon Kristiansen, Helene Brustad Eskeland, Veronica Pilskog, Silje Louise Dahl, Stål Bjørkly, Morten Holmboe
Avvergeplikt i møte med partnervold (MANREPORT-IPV)
Prosjektnummer: 2504807
Start/slutt: 2021/2026
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
John Olav Roaldset, Stål Bjørkly, Øyvind Lockertsen
V-RISK-Y multisenterstudie
Prosjektnummer: 2519406
Start/slutt: 2021/2035
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Hilde Dahl, Bjørn Soknes
Drap i Norge 1955-1982, en kriminologisk-historisk studie.
Prosjektnummer: 2474587
Start/slutt: 2020/2025
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst