Effekt av et program for forebygging av internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn.

Svein Øverland - Prosjektleder, Kirsten Rasmussen - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2020 / 2024
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
2062596
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2062596

Prosjektet ønsker å finne ut et program for personer som har brukt seksuelt overgrepsmateriale (tidligere kalt «barnepornografi») faktisk virker. Programmet har vært i drift siden 2018 og er et samarbeid med politiet. Politiet oppsøker personer som har brukt overgrepsmateriale og som ønsker å få hjelp til ikke å gjøre det igjen. Undersøkelsen bygger på psykologisk kartlegging og risikovurdering av deltagerne i programmet (Proteus) og undersøker om deltagerne på nytt er oppdaget og dømt for bruk av overgrepsmateriale eller andre seksualforbrytelser etter tre år etter avsluttet program.