BASIS

Har du spørsmål om BASIS kan du ta kontakt med:Bilde sluttrapport basis-prosjektet
Sluttrapport BASIS-prosjektet (2016-2019)

Bilde forside BASIS sluttrapport
Sluttrapport BASIS implementering (2019-2021)

På nettsiden www.dinutvei.no er grunnleggende informasjon om BASIS oversatt til flere språk:

Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv til innsatte som ønsker mer informasjon om BASIS:

Språk er makt. Negativt ladede ord og talemåter som er med på å stigmatisere mennesker på bakgrunn av deres handlinger, kan svekke mulighetene for positiv endring. I BASIS har man derfor utarbeidet noen anbefalinger vedrørende hvordan man bør omtale personer som har begått, eller står i fare for å begå, seksuallovbrudd.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) står bak nettsiden kriminalitetsforebygging.no og har laget flere informasjonsfilmer om forebygging av seksuelle overgrep. I en av disse filmene presenteres BASIS. Se videoforedraget ved å trykke på knappen under.

BASIS har generert, og genererer fortsatt, ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Her vil vi løpende legge ut resultater og publikasjoner knyttet til BASIS: