Finn ansatte
Region
Andreas Høstmælingen
Psykologspesialist
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: ahoest@ous-hf.no
Anita Lill Hansen
Professor
Forsker
Telefon: 55583185
Epost: anita.lill.hansen@helse-bergen.no
Anja Vaskinn
Psykologspesialist
Forsker

Epost: anjvas@ous-hf.no
Annanthan Arumugam
Psykolog
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: anarum@ous-hf.no
Anne Margrethe Myhre
Overlege
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: uxmyan@ous-hf.no
Anne Meisingset

Sinnemestring
Telefon: 93858060
Epost: Anne.Meisingset@stolav.no
Antje Daniela Gross-Benberg
Psykologspesialist
Seksjonsleder
Telefon: 72 82 35 57 / 984 08 238
Epost: Antje.Daniela.Gross-Benberg@stolav.no
Arnstein Mykletun
Professor
Forsker
Telefon: 55958310
Epost: arnstein.mykletun@helse-bergen.no
Åse-Bente L Rustad
Ledende psykiatrisk sykepleier
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: uxruss@ous-hf.no
Asle Makoto Sandvik
Førsteamanuensis
Forsker
Telefon: 92809428
Epost: asle.makoto.sandvik@phs.no