Undervisning

SIFER tilbyr undervisning til helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen i spesialiserte tema, blant annet behandling av voldsutøvere og voldsrisikovurdering.

Undervisningstema
SIFER nettverket tilbyr undervisning i fagområder og tema som naturlig angår våre fagfelt. Vårt nettverk samler kompetanse og fagekspertise som bidrar aktivt inn i planlegging og gjennomføring av kursene vi tilbyr. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt undervisningstilbud til det beste for fagmiljøene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge.
MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo-I og ViVo-II)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir 2 x 15 studiepoeng.