Undervisning

SIFER tilbyr undervisning til helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen i spesialiserte tema, blant annet behandling av voldsutøvere og voldsrisikovurdering.

Undervisningstema
SIFER nettverket tilbyr undervisning i fagområder og tema som naturlig angår våre fagfelt. Vårt nettverk samler kompetanse og fagekspertise som bidrar aktivt inn i planlegging og gjennomføring av kursene vi tilbyr. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt undervisningstilbud til det beste for fagmiljøene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge.
Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

SØKNADSFRIST: 01.02.20. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir 2 x 15 studiepoeng.