Undervisning

SIFER tilbyr undervisning til helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen i spesialiserte tema, blant annet behandling av voldsutøvere og voldsrisikovurdering.

Undervisningstema
SIFER nettverket tilbyr undervisning i fagområder og tema som naturlig angår våre fagfelt. Vårt nettverk samler kompetanse og fagekspertise som bidrar aktivt inn i planlegging og gjennomføring av kursene vi tilbyr. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt undervisningstilbud til det beste for fagmiljøene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge.
Fengselspsykiatrikurs 2020-2021

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

SØKNADSFRIST: 01.02.20. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir 2 x 15 studiepoeng.