Samarbeid mellom KRUS og SIFER Sør-Øst

Høsten 2018 igangsatte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og SIFER et samarbeid om å etablere et emne om innsatte og domfelte med psykiske lidelser (15 studiepoeng), primært for kriminalomsorgsansatte.

Sikkerhets- og fengselspsykiatri, Undervisning

Dette valgfrie emnet tilbys som selvstendig kurs for kriminalomsorgsansatte, og som et valgfritt emne for fengselsbetjenter i bachelorløp.

Etter grundig forarbeid ble det første kurset gjennomført våren 2020. Som ledd i forarbeidet ble det invitert inn fagpersoner fra SIFER; Christine Friestad, Marianne Teigland, Gunnar Eidhammer SIFER Sør-Øst og Roger Almvik (SIFER Midt), til å drøfte kursets innhold.

Planlegging og gjennomføring av emnet er et samarbeid mellom SIFER og KRUS.

SIFER har bistått med faglærere i flere av temaene det undervises om.

Det første året ble emnet gjennomført fysisk på KRUS. Da pandemien slo til ble de neste kursene gjennomført via Teams. For å kunne gi flere ansatte i kriminalomsorgen en mulighet til å gjennomføre kurset, har vi besluttet at det skal fortsette å være heldigitalt. Det betyr at ansatte i kriminalomsorgen i nord, sør og vest, har like muligheter til å ta emnet uten at man trenger å tenke på tid og utgifter til reise og opphold.

Kurstematikk det undervises om:

Psykoser, Personlighetsforstyrrelse, PRISM, Traume, Angst, Depresjon, Selvskading, Utviklingsforstyrrelser, Lovverket, Isolasjon, Organisering av helsetjenestene relevant for kriminalomsorgen, Kommunikasjon, Samhandling og De-eskalering.

Kurset er organisert med fire samlinger á to dager og muntlig eksamen i juni.

Dette valgfrie emnet er blitt svært godt mottatt, og har hvert år langt flere søkere enn antallet studieplasser.

Les mer om emnet her.

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.