Samarbeid mellom KRUS og SIFER Sør-Øst

Høsten 2018 igangsatte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og SIFER et samarbeid om å etablere et emne om innsatte og domfelte med psykiske lidelser (15 studiepoeng), primært for kriminalomsorgsansatte.

Sikkerhets- og fengselspsykiatri, Undervisning

Dette valgfrie emnet tilbys som selvstendig kurs for kriminalomsorgsansatte, og som et valgfritt emne for fengselsbetjenter i bachelorløp.

Etter grundig forarbeid ble det første kurset gjennomført våren 2020. Som ledd i forarbeidet ble det invitert inn fagpersoner fra SIFER; Christine Friestad, Marianne Teigland, Gunnar Eidhammer SIFER Sør-Øst og Roger Almvik (SIFER Midt), til å drøfte kursets innhold.

Fra SIFER er Gunnar Eidhammer representert som faglærer for flere opplæringstema, og han er ansvarlig for gjennomføring av hele kurset sammen med Jens Borgejordet fra KRUS.

SIFER har bistått med faglærere i flere av temaene det undervises om:

Thale Bostad, Øyvind Holst og Marianne Teigland har bidratt, og Teiglands bok om psykiske lidelser hos fengselsinnsatte er «hovedbok» i kurset.

Det første året ble emnet gjennomført fysisk på KRUS. Da pandemien slo til ble de neste kursene gjennomført via Teams. For å kunne gi flere ansatte i kriminalomsorgen en mulighet til å gjennomføre kurset, har vi besluttet at det skal fortsette å være heldigitalt. Det betyr at ansatte i kriminalomsorgen i nord, sør og vest, har like muligheter til å ta emnet uten at man trenger å tenke på tid og utgifter til reise og opphold.

Kurstematikk det undervises om:

Psykoser, Personlighetsforstyrrelse, PRISM, Traume, Angst, Depresjon, Selvskading, Lovverket, Isolasjon, Organisering av helsetjenestene relevant for kriminalomsorgen, Kommunikasjon, Samhandling og De-eskalering.

Kurset er organisert med tre samlinger á tre dager og muntlig eksamen i juni

Dette valgfrie emnet er blitt svært godt mottatt, og har hvert år langt flere søkere enn antallet studieplasser.

Våren 2023 er fjerde året vi gjennomfører kurset.

Se planer og pensumliste vedlagt. Les mer om KRUS her.

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.