Slide 2 Bgr
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 3 Osl
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 4 Trh
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 5 Tromso
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

Avvergeplikt gjelder ikke bare når det er fare for liv

Avvergeplikten i straffeloven § 196 gjelder oss alle, både vanlige borgere og helsepersonell. Dersom man har informasjon som tilsier at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at et nærmere angitt alvorlig lovbrudd vil bli begått, har man plikt til å søke å avverge lovbruddet – ved å varsle politiet eller «på annen måte», som det heter i loven.
Ny artikkel om felles genetisk risiko for atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser

Natalia Tesli og medarbeidere har nylig publisert en studie som undersøkte antisosiale trekk hos over 100 000 norske barn. I denne studien fant de høy grad av samsykelighet mellom atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser, noe som delvis kan forklares ved felles genetiske risikofaktorer.

Nytt Kurs: SARA-V3 og PATRIARK

SIFER inviterer fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK

Regionalt kontaktmøtet sikkerhetspsykiatri 16.november

Tema for dagen var «Tilbake til kjernevirksomheten – fag og fagutvikling i sikkerhetsavdelingene».

Lanseringsseminar V-RISK-Y

21. og 22. november gjennomførte SIFER Sør-Øst to identiske lanseringsseminar for V-RISK-Y. Seminarene ble gjennomført i Gaustads gamle ærverdige lokaler fra 1855, og totalt deltok litt over 60 ulike fagpersoner fra hele landet, samt Sverige og Danmark.

Disputas: Pia Jorde Løvgren

Mandag 4. desember disputerer overlege Pia Jorde Løvgren (SIFER-Sør-Øst) for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo.

Innholdsrike konferansedager i Tromsø- vel blåst!

I år ble konferansen «sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk» arrangert i Tromsø, 25.-26. Oktober, i regi av SIFER Nord og RVTS Nord. Det var til sammen ca 70 stk som deltok fysisk mens vi hadde rundt 120 stk som fulgte med digitalt. Også denne gangen klarte vi å få tak i deltagere fra både Sør, Vest, Midt og Nord-Norge.

Save the date! 13th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Save the date! 13th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

NERS Mini-Webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Mottok Kongens fortjenstmedalje

Psykologspesialist Emmanuel Revis er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for rettssikkerhet og rettslikhet for mennesker som er dømt til tvungen omsorg

Les flere saker her