Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Gaustad
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

MAP lanseringsseminar

MAP står for "Møte med aggresjonsproblematikk" og er ett nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk.
Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

MAP –  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Utlysning, Psykolog, 2 årig prosjektstilling

Kreativ psykolog søkes til SELFI-prosjektet! Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø søker kreativ psykolog til SELFI prosjektet.