Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

V-RISK-Y: Ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus er i ferd med å utprøve en ny voldsrisiko sjekkliste for ungdom 12-18 år. Her kan du lese mer om utprøvingen av det nye instrumentet V-RISK-Y.
Byggestart av nytt sikkerhetsbygg

Nå starter byggingen av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering. Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507. Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!