Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Gaustad
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering. Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507. Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!
Byggestart av nytt sikkerhetsbygg

Nå starter byggingen av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim

11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, 24. - 26. oktober 2019. Her finner du mer informasjon og link til påmelding.

MAP –  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk.