Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

SIFER etablerer nasjonalt faglig nettverk for fengselspsykiatri

Det nyopprettede fagnettverket ledes av Thale Kristine Bostad ved Oslo universitetssykehus. Målgruppen for nettverket er behandlere i psykisk helsevern som gir helsehjelp til fengselsinnsatte.
Forebygging av seksuallovbrudd satt på kartet i psykisk helsevern

Nyopprettede Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus holder til på Gaustad sykehus og har spesialisert seg innenfor seksuallovbruddsproblematikk. Her kan du lese mer om poliklinikken og behandlingen som tilbys til ulike målgrupper.

Oppsiktsvekkende resultater fra sinnemestringsstudien

Vold og trusler preget familielivet, og "Henrik" er dømt til lang fengselsstraff. For å stagge sinnet sitt, sa han ja til terapeutisk behandling

Ny forskning i rettspsykiatri: Registrering av psykotiske symptomer i rettspsykiatriske erklæringer om utilregnelighet – en pilotstudie

Overlege og stipendiat Pia Jorde Løvgren ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst har publisert første artikkel i sitt PhD-prosjekt. Her kan du lese mer om forskningen og prosjektet som helhet.