Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
Slider
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

Straff av barn

Bok om straff av barn. Ingun Fornes stiller blant annet spørsmål som; Hvorfor skal vi reagere annerledes overfor barn som har begått straffbare handlinger enn overfor voksne? Hvordan er straffen tilpasset at domfelte er et barn?
Søker forskarar til partnarvald-prosjekt

Fem nye forskarstillingar i storsatsing for å avverge partnarvald. – Det er aldri forska på avverjeplikt i samband med partnarvald i Europa tidlegare, og internasjonalt har det aldri blitt sett i gang eit så stort forskingsprosjekt på liknande tematikk.

Forverring av psykosesymptomer øker voldsrisiko

Dette og andre resultater er nylig publisert fra Safe pilotprosjektet (2006-16); et samarbeidsprosjekt mellom SIFER Sør-Øst, en regional sikkerhetsavdeling med 10 senger og fire lokale sikkerhetsavdelinger med til sammen 48 senger.

FOSTREN etablert

FOSTREN etablerer et nettverk for forskning på bruk og reduksjon av tvang innen psykisk helsevern i Europa

Disputas: Elisabeth Christie Ørke

1. mars forsvarer Elisabeth Christie Ørke ved SIFER Sør-Øst sin avhandling "Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study" for graden ph.d. Disputasen foregår digitalt.

Voldelige psykiatriske pasienter er ofte selv voldsofre

Det bekrefter ny forskning fra Sikkerhetsseksjonen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad, basert på et samarbeid mellom Vestre Viken og SIFER Sør-Øst. De interessante funnene er nylig publisert i Frontiers in Psychiatry.

Partnerdrap i Norge – har feltet endret seg?

Oppdatert forskningsbasert kunnskap om partnerdrap i Norge er et nødvendig bidrag til arbeidet med å forebygge partnerdrap. Les mer og last ned rapporten "Partnerdrap i Norge - endringer over tid?" her.

Ny organisering i SIFER Sør-Øst

I SIFER Sør-Øst er det opprettet en egen seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som foreløpig går under navnet «Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst». Den nye seksjonen rommer både Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Spesialpoliklinisk enhet (SPE) og Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP).

Midler til nytt forskningsprosjekt : Mental health literacy blant mennesker i fengsel

SIFER Nord ved Phd-stipendiat Line Solbakken har fått midler fra Helse Nord til et kvalitativt forskningsprosjekt om innsattes kunnskaper og holdninger til psykisk helse.

NRK-sak om barn med skadelig seksuell atferd (SSA) og Rebessa

NRK publiserte nylig en sak om barn med skadelig seksuell atferd. I saken får man et innblikk i hvor komplekse disse sakene kan være, og den viktige jobben som gjøres av ressursteamet Rebessa.

Les flere saker her