Slide 2 Bgr
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 3 Osl
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 4 Trh
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 5 Tromso
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

V-RISK-Y bedre enn V-RISK-10 til voldsrisiko screening av ungdom

Pilotprosjektet på Barne og ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, OUS (BUPA), viste at V-RISK-Y var bedre enn V-RISK-10 til å predikere vold under sykehusinnleggelse blant ungdom 12-18 år. Forskjellen var ikke signifikant, AUC=0.72 vs = AUC=0.70. Ledd 5. Atferdsproblemer / impulsivitet og det nye ledd 12. Pasientens / foresattes egen risikovurdering bidro mest til forskjellen.
Den 13. europeiske kongressen om vold i klinisk psykiatri, 7. – 8. november 2024

Krakow vil være vertskap for den 13. europeiske kongressen om vold i klinisk psykiatri, 7. - 8. november 2024

FOSTREN Work Group meeting in Trondheim

FOSTREN Work Group recently met up in Trondheim to discuss further objectives to fostering and strengthening approaches to reducing coercion in European Mental Health Services

Rettspsykiatrisk forum

Onsdag 20. mars 2024 kl.17.00-19:30, St. Olavs hospital - "Når det ender som galest? Myter og fakta om drap, vold i nære relasjoner og psykisk sykdom."

Seksuelle handlinger med dyr

Anja Vaskinn (SIFER Sør-Øst) har skrevet en kronikk om mennesker som foretar seksuelle handlinger med dyr.

Velkommen til Holmenkonferansen 2024!

Velkommen til Holmenkonferansen i mai 2024 - program og påmelding er nå klart.

Trygge ansatte gir tryggere pasienter

Stolav.no: Ansatte innen psykisk helsevern møter ofte mennesker i sårbare faser i livet. Grunnopplæring i håndtering skaper trygghet for både ansatte og pasienter.

Evalueringsrapport: Piloteringen av CoSA ved Oslo friomsorgskontor

I perioden 2022-2023 har Oslo friomsorgskontor prøvd ut Circles of Support and Accountability (CoSA) - en kunnskapsbasert modell for aktiv involvering av ordinære samfunnsmedlemmer i arbeidet med å hindre tilbakefall og sikre trygg tilbakeføring av personer dømt for seksuallovbrudd. Evalueringen av pilotprosjektet er nå klar.

KROM-konferansen 2024

Norsk forening for kriminalreform (KROM) holdt sin årlige konferanse på Storefjell 11.-14. januar, og satt for første gang i sin over 50 år lange historie seksuallovbrudd på agendaen. Ingeborg Jenssen Sandbukt (SIFER Sør-Øst) åpnet lørdagens seanse «Dømt og fordømt: Stigma og tilbakeføring».

Doktor i rettspsykiatriske erklæringer

Den 4.desember 2023 forsvarte psykiater Pia Jorde Løvgren sin avhandling for graden Ph.d. I forbindelse med dette ble hun intervjuet av Norsk psykiatrisk forening.

Les flere saker her