TvangsforskTvangsforskningsnettverket, eller bare Tvangsforsk, er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Tvangsforsk er lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, under KPS/SIFER Nord (regionalt kompetansesenter for SIkkerhets- FEngsels- og Rettspsykiatri).

Gjennom aktiviteter som forskningsseminarer, kurs og konferanser ønsker Tvangsforsk å skape arenaer for kunnskapsutveksling og prosjektutvikling.

Nettverket ledes av

Erlend Bugge, seksjonsleder/overlege SIFER Nord,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

erlend.bugge@unn.no