Frivillighet og tvangI 2022 startet reorganisering av TvangsForsk. TvangsForsk fokuserte i stor grad på forskning innen tvang. Reorganiseringen innebærer at vi også velger å fokusere på fagutvikling og kompetanseheving. Det vil si at i tillegg til å fasilitere for forskning, jobber vi med veiledning og holder kurs og konferanser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men også øvrige yrkesgrupper som ønsker økt kunnskap om fagfeltet frivillighet og tvang.

Frivillighet og tvang jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang. Vi mener at det ideelle for både pasienter, pårørende og helsepersonell er frivillighet.

Frivillighet og tvang driftes av ansatte i SIFER Nord, og består av et tverrfaglig team innen sykepleie, psykologi, medisin og juss. Vi tilbyr informasjon og undervisning innenfor nevnte fagområder, samtidig som vi kan tilpasse vår kompetanse for andre fagområder og yrkesgrupper.

De ansatte i Frivillighet og tvang består av: Erlend Bugge, Julie Hansen, Marianne Silsand, Kirsti Seljenes og Veronica Fjeld.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091288215577.  

Dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere kontakte oss på: frivillighetogtvang@gmail.com.