Verktøy

Det er utarbeidet en rekke verktøy og screeningsmetoder som er nyttige for fagfeltet. Les mer om dem her.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of RISK)

B-SAFER er en brukermanual for vurdering og håndtering av risiko for partnervold.Verktøyet er spesialt utviklet for politiet, rettsvesenet og kriminalomsorgen.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

CAPP

CAPP belyser de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati.

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

PRISM – Promoting Risk Intervention by Situational Management

PRISM er utviklet for å legge til rette for vurdering av de situasjonsbetingede risikofaktorer for vold i institusjoner.

SAM (Stalking Assessment and Management)

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management».