PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

Risikovurdering

Patriark framside

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Arbeidsmetoden for PATRIARK består av fem trinn som beskrives grundig i manualen. Denne er en arbeidsmetoden hører til innen SPJ tradisjonen sammen med andre verktøy som SARA, PRISM og HCR-20. Arbeidsskjemaet til PATRIARK  kan lastes ned nederst på denne siden.

Arbeidstrinn:
1. Samle og oppsummere relevante saksopplysninger
2. Vurdere tilstedeværelsen av risikofaktorer
3. Utvikle risikoscenarier
4. Utvikle anbefalte risikohåndteringsstrategier
5. Konklusjon og anbefaling

Risikofaktorer

Risikofaktorene som beskrives i PATRIARK er delt inn i tre deler med fem ledd i hver del:

Del 1: Den æresrelaterte voldens karakter (K)

K1. Holdninger eller oppfatninger
K2. Trussel eller planer om vold
K3. Fysisk vold
K4. Eskalering
K5. Voldens varighet og intensitet

Del 2: Risikofaktorer hos voldsutøveren (U)

U1. Mangelfull kulturell integrering
U2. Opplevde alvorlige normovertredelse
U3. Problemer i familien
U4. Psykiske problemer eller problemer knyttet til rusmidellbruk
U5. Antisosiale holdninger og adferd

Del 3: Sårbarhetsfaktorer hos offeret (O)

O1. Holdninger eller adferd
O2. Ekstrem frykt
O3. Ressurser i samfunnet
O4. Elementer som reduserer sikkerheten
O5. Psykiske problemer eller problemer knyttet til rusmiddelbruk

Norsk oversettelse

Oversettelsesgruppen har bestått av Asle M. Sandvik, Anita Lill Hansen, Siri Nome og Leif Waage som alle er tilknyttet kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Ny utgave av den norske oversettelsen utgitt i 2019. Bearbeidelsen ble ledet av Asle Makoto Sandvik.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

For å bestille må du bruke denne linken: BESTILLING
Brukermanualen koster kr. 200,-

Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no


Kommende kurs

08. sep 2020 - 10. sep 2020
Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo
Risikovurdering,
26. nov 2020 - 26. nov 2019
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, Oslo
Risikovurdering,