NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.

Rettspsykiatri, Risikovurdering, Undervisning

Rettspsykiatrisk webinar-serie.

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.

I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.

Ingen påmelding er nødvendig.

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene vil bli lagt ut her etter hvert.


Webinar i februar 2024:

Tema: Psykopati – fenomenforståelse og risikovurdering
Tidspunkt: Tirsdag 20. februar klokken 14:00 – 15:30
Foreleser: Professor emerita Kirsten Rasmussen, SIFER Midt, St. Olavs hospital

Bli med i samtalen (microsoft.com) eller mail svein.overland.stolav.no for å få tilsendt lenke


Første tema var ildspåsettelse og ble avholdt 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland


Professor Douglas Boer – Risikovurdering av personer med nedsatt kognitiv fungering
Dato: 28. august 2023, kl. 14:00


Psykologspesialist Erik Aicher – Sakkyndiges vurdering av soningsevne
Dato: 20. september 2023, kl 14:00


Fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold v /Merete B. Nesset og Jorunn Leksås
Dato: 18. oktober 2023 , kl 13:00


Kvinnelige innsatte med sammensatt problematikk, utfordringer knyttet til utredning, behandling og instanssamarbeid v/ Psykologspesialist Brit Helen Lye, RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo og Bredtveit fengsel.
22. november, 2023, kl. 14:00-15:30


Fenomenforståelse og risikovurdering ved seksuell vold og bruk av seksuelt overgrepsmateriale
Tidspunkt: 13. desember, 2023, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Psykologspesialist Svein Øverland


Fra oppnevnelse til salæroppgave. Tips og triks om praktiske forhold knyttet til rettspsykiatrisk sakkyndighet
Tidspunkt: 30. januar 2024, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Overlege Karl Heinrik Melle


Kommende kurs

20. mar 2024 - 20. mar 2024
Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital, Rom KA 11
Psykiatri og jus, Rettspsykiatri, Faglige møter og samlinger
18. mar 2024 - 20. mar 2024
Trondheim, Scandic Nidelven
Risikovurdering, Kurs og undervisning

Relevante verktøy

V-RISK-Y

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.