NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.

Rettspsykiatri, Risikovurdering, Undervisning

Rettspsykiatrisk forum

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.

I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.

Ingen påmelding er nødvendig.

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene vil bli lagt ut her etter hvert.


Webinar i september 2024:

Tema: Stalking – fenomenforståelse og risikovurdering
Tidspunkt: Onsdag 4. september kl 14 – 15:30
Foreleser: Svein Øverland, psykologspesialist/forsker ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-og rettspsykiatri (SIFER-Midt)

Klikk her for å bli med i møtet.  

eller mail svein.overland.stolav.no for å få tilsendt lenke.


Rettspsykiatriske erklæringar av barn, og korleis desse ivaretar premisset om barns utvikling
Tidspunkt: Tirsdag 11. juni, klokken 14:00 – 15:00
Foreleser: Kari Øverland, Ph.d kandidat (CHILDCRIM) og spesialist i barne- og ungdomspsykologi og samfunnspsykologi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen


Utredning av psykose på handlingstiden – eksempler fra forskning
Tidspunkt: 18. april 2024. kl. 14 – 15:30
Foreleser: Pia Løvgren, Ph.d., spesialist i psykiatri og overlege ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst


Fra oppnevnelse til salæroppgave. Tips og triks om praktiske forhold knyttet til rettspsykiatrisk sakkyndighet
Tidspunkt: 30. januar 2024, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Overlege Karl Heinrik Melle


Fenomenforståelse og risikovurdering ved seksuell vold og bruk av seksuelt overgrepsmateriale
Tidspunkt: 13. desember, 2023, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Psykologspesialist Svein Øverland


Kvinnelige innsatte med sammensatt problematikk, utfordringer knyttet til utredning, behandling og instanssamarbeid v/ Psykologspesialist Brit Helen Lye, RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo og Bredtveit fengsel.
22. november, 2023, kl. 14:00-15:30


Fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold v /Merete B. Nesset og Jorunn Leksås
Dato: 18. oktober 2023 , kl 13:00


Psykologspesialist Erik Aicher – Sakkyndiges vurdering av soningsevne
Dato: 20. september 2023, kl 14:00


Professor Douglas Boer – Risikovurdering av personer med nedsatt kognitiv fungering
Dato: 28. august 2023, kl. 14:00


Første tema var ildspåsettelse og ble avholdt 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland


Kommende kurs

11. jun 2024 - 11. jun 2024
Zoom
Rettspsykiatri, Faglige møter og samlinger

Relevante verktøy

V-RISK-Y

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.