Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

Risikovurdering

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd. BVC er utviklet med tanke på at voldelige hendelser sjelden skjer uten forutgående varsels- eller faresignaler. Sjekklisten er en av få validerte verktøy i sitt slag tilpasset her-og-nå-situasjoner og som har testet vitenskapelig gjennom bl.a. 2 RCT-studier.

BVC har egen hjemmeside: riskassessment.no
BVC er også tilgjengelig som programvare for bruk i sykehus og institusjoner via programvarefirmaet  frenzs.nl og programpakken Re-Act

Kontaktperson for BVC

Roger Almvik

roger.almvik@ntnu.no

Kommende kurs

01. nov 2022 - 03. nov 2022
Gaustad sykehus, Bygg 10 (Festsalen, 2. etg), Sognsvannsveien 21, Oslo
Risikovurdering, Kurs og undervisning