MAP

MAP logo stor

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med voldsproblematikken. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.

Å redusere vold og tvang handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale.

VISJON

Bidra til økt sikkerhet og trygghet
for pasienter og personale

Redusere forekomsten av
aggressive og voldelige episoder

Instruktører

MAP bygger på en modell der det utdannes MAP instruktører som driver opplæring i egen organisasjon. For å bli godkjent MAP-instruktør må du bestå en ti-dagers instruktøropplæring. Sluttproduktet for instruktørutdanningen er at instruktørene skal være i stand til å holde MAP grunnkurs, undervise i de ulike modulene i MAP, samt kunne vedlikeholde denne kompetansen ved sine arbeidsplasser. Påmelding av instruktører forutsetter forankring og avklaring av ledelse. Videre forplikter deltakelse til implementering av grunnkurset på egen arbeidsplass.

Instruktørmodellen som MAP følger sikrer et aktivt kunnskapsnettverk hvor det er fokus på kompetanse og kvalitet.

De regionale koordinatorene formidler kurs i din region.
Hovedinstruktørene utdanner MAP – sertifiserte instruktører.
Sertifiserte instruktører driver undervisningen i din organisasjon.
Ressurspersoner er ansvarlige for lokal oppfølging og bruk av modellen.

Nettverket møtes jevnlig nasjonalt, regionalt og lokalt.

RegionKontaktMail
Sør- ØstGunnar Eidhammergeidhammer@gmail.com
MidtMarius Engenmarius.krogdal.engen@stolav.no
NordBjørn Svenningbjorn.svenning@unn.no
VestThomas Nagthomas.haugen.nag@helse-bergen.no
RegionKontaktMail
Stavanger kommuneGunilla Berg Kristiansengunillamaria@gmail.com
Helse Sør-øst Bente Sundbye uxbsun@uus.no
Helse Sør-øst Kjell Kjærvik uxkjkj@ous-hf.no
Helse Sør-østThor Egil Holtskoguxthlt@ous-hf.no
Helse Sør-ØstGunnar Eidhammergeidhammer@gmail.com
Helse MidtMarius Engenmarius.krogdal.engen@stolav.no
Helse MidtMartin Thorseth Eriksenmartin.thorseth.eriksen@stolav.no
Helse FonnaTorill Storhaug Fotlandtorill.storhaug.fotland@helse-fonna.no
Helse StavangerLone Vistelone.viste@sus.no
Helse BergenThomas Nagthomas.haugen.nag@helse-bergen.no
Helse NordBjørn Svenningbjorn.svenning@unn.no

MAP fører streng kontroll med hvem som til enhver tid er sertifisert.
Det er kun de som er ført på denne listen som kan regnes som instruktører for MAP.

MAP har en egen forsknings- og utviklingsgruppe (FoU) som er ansvarlig for evaluering og forbedring av opplæringsprogrammet. Gruppen har ansvar for koordinering, ledelse og gjennomføring av relaterte kvalitets- og forskningsprosjekt.

Kjernemedlemmer: Roger Almvik, Gunnar Eidhammer, Bjørn Svenning, Gunilla Maria Bergen Hansen, Mette Senneseth, Jan Hammer, Øyvind Lockertsen, Thomas Nag (leder)

Konsultasjonsmedlemmer: Stål Bjørkly, Maria Knutzen og Kevin Douglas.

Øvrige medlemmer inviteres inn i ulike prosjekter ved behov.

Hvis du ønsker å bli MAP instruktør
arrangeres det følgende kurs i 2020 – 2021

BERGEN – Høst – 2020 – Påmelding innen: 19. Juni 2020 
Samlingsdager: 12. – 14. oktober, 21. – 23. oktober, 2. – 5.november

TRONDHEIM – Vår – 2021 – Påmelding innen: 1. desember 2020 
Samlingsdager:|18.-20 januar, 27. – 29. januar, 8. – 11. februar

OSLO– Vår – 2021 – Påmelding innen: 4. Desember 2020 
Samlingsdager: 1. – 3. mars, 10. – 12. mars, 22. – 25.mars

TROMSØ– Vår– 2021 – Påmelding innen: 15. januar
Samlingsdager:|12.-14 april, 19. – 21. april, 3. – 6. mai

OSLO– Høst – 2021 – Påmelding innen: 11. juni
Samlingsdager:|13. – 15 september, 20. – 22. september, 4. – 7. oktober

BERGEN – Høst – 2021 – Påmelding innen: 11.juni
Samlingsdager:|13. – 15 september, 20. – 22. september, 4. – 7. oktoberKontaktpersoner i din region

Thomas Nag

Daglig leder og regional koordinator vest

thomas.haugen.nag@helse-bergen.no

Bjørn Svenning

Regional koordinator nord

bjorn.svenning@unn.no

Marius Engen

Regional koordinator midt

marius.krogdal.engen@stolav.no

Gunnnar Eidhammer

Regional koordinator sør-øst

geidhammer@gmail.com