Fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel


Aktuelt

Fagseminar med Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel, 30.11-01.12.23
Hverdagen til innsatte preges av selvmord og vold (tv2.no)


Om nettverket

I 2019 etablerte SIFER et nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsler med årlige samlinger for medlemmene.


Målsettingen
er å styrke faglig utvikling og interesse for fagfeltet
samt å etablere et kollegialt fellesskap
som kan gi mulighet for faglige diskusjoner og støtte.

Målgruppen
er behandlere i psykisk helsevern
som tilbyr fast, stedlig helsehjelp i fengsler.  


Redaksjon

Nettverket har en redaksjon bestående av fire medlemmer; psykolog Jana Kristin Maack fra SIFER Nord, seksjonssjef Olav Burkeland fra SIFER Midt, psykologspesialist Erik Risnes fra SIFER Vest og psykologspesialist Thale Kristine Bostad fra SIFER Sør-Øst. Sistnevnte er også leder for nettverket. Vi ønsker en levende dialog mellom kollegaer også mellom samlingene.

Medlemmer er hjertelig velkomne til å sende innspill, spørsmål og problemstillinger til nettverket via å sende en mail.

Redaksjonskontakt:

Thale Kristine Bostad: thabos@ous-hf.no


Fagutvikling

Det er en betydelig forhøyet forekomst av psykiske lidelser og forstyrrelser blant innsatte i fengsel samtidig med en rekke levekårsutfordringer (Cramer, 2014). SIFER har som mål gjennom nettverket å bidra til fagutvikling og styrking av stedlig psykisk helsevern i fengsler.

Den første fagsamlingen for nettverket ble holdt i november 2021. Referanser til relevante artikler/ bøker knyttet til faginnlegg fra samlingene blir lagt ut på denne siden. Samlingene søkes godkjent som kursaktivitet hos Psykologforeningen.


Selvmord i fengsel

Sivilombudets rapport selvmord i fengsel

FriFagbevegelse Norge skiller seg ut med mange selvmord blant fengselsinnsatte


Samling av faglitteratur og ressurser:


ADHD


FENGSELSHELSE


ISOLASJON


AKTUELLE REFERANSER OG KILDER