Fagseminar med Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel

Seminar/kurs/møter

DATO: 30. nov 2023 - 01. des 2023

STED: Scandic Flesland Airport, Bergen


Den 30. november og 1.desember 2023 holdes den tredje samlingen for Nasjonalt fagnettverk i psykisk helsevern i fengsel. Seminaret holdes i Bergen på Scandic Flesland Airport Scandic Flesland Airport | Hotel Bergen Airport | Scandic Hotels

I år er vi så heldige å få forelesning av psykolog og forsker Caroline Logan, som er tilknyttet Helse Bergen HF, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Hun vil undervise oss i arbeid med de «vanskelige pasientene» samt om radikalisering. Det vil også bli tid til egenaktivitet.

Vi ønsker stadig å legge til rette for utveksling av fagkunnskap og erfaring for medlemmene seg imellom og ikke minst sosialisering. Dere inviteres til en bedre middag på kvelden 30.november, der man kan fortsette fagdiskusjoner og legge godt grunnlag for videre samarbeid.

Vi er glade for å meddele at seminaret inkludert lunsj og middag dekkes av SIFER. Overnatting og reise dekkes ikke.

Fagseminaret er søkt godkjent som 8 timers vedlikeholdskurs hos Psykologforeningen.

Vi ønsker medlemmene av Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel hjertelig velkomne!

30.november kommer psykolog og forsker Caroline Logan og underviser oss i arbeid med «de vanskelige» og i radikalisering.

1.desember er det egenaktivitet. Vi gjennomfører sirkelanalyse med tema veiledning / samarbeid med andre etater.

Påmelding sendes til kursansvarlig Marianne Løkken, SIFER. Vennligst fyll ut og kopier feltet under og send på e-post til loekke@ous-hf.no Frist for påmelding er 01.11.2023

Jeg kommer på seminaret 30.november og 1. desember JA/NEI: _______ (skal du kun delta på en av dagene, sett da datoen inn)

Jeg deltar på middag 30.november JA/NEI:______(alkohol må dekkes av den enkelte)

Jeg skal ha hotellrom, og bestiller dette selv:

Scandic Flesland Airport | Hotel Bergen Airport | Scandic Hotels

Hotellrom og frokost dekkes selv av deltager.

Beste hilsen fra redaksjonen Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel, SIFER.

Jana Kristin Maack
SIFER Nord

Olav Burkeland
SIFER Midt

Erik Risnes
SIFER Vest

Thale Kristine Bostad
SIFER Sør-Øst