MAP: E-læring


Målbeskrivelse: Tilgjengeliggjøre MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) som e-læringskurs. (betaversjoner).

Målgrupper: Alle yrkesgrupper som jobber klinisk innenfor psykisk helsevern.

MAP er et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene i perioden 2015-2019. Hensikten var å minske uønsket variasjon og tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av medarbeidere.

Opplæringsprogrammet består av 10 moduler som er teori og empiriforankret, som har et brukerperspektiv og som gjenspeiler beste praksis på området.

Kurset har til hensikt å bidra til grunnleggende trygghet og sikkerhet både for de ansatte og for pasientene, samt sørge for at vilkårene i arbeidsmiljøloven ivaretas. Innholdet i MAP anses relevant og overførbart inn i de fleste kliniske kontekster hvor aggresjonsproblematikk kan oppstå.

Fokuset er i stor grad rettet mot at klinisk virksomt personell skal få økt bevissthet rundt sin egen rolle i situasjoner som kan utvikle seg i aggressiv retning. Dette innebærer at den enkelte utvikler kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter en aggressiv episode.


E-læringskursene har følgende hensikter:

  1. Forberedelse før gjennomføring av grunnkurset
  2. Repetisjon etter gjennomført grunnkurs
  3. Til bruk i internundervisning og vedlikeholdsopplæring

De overordnete målsetningene med MAP er:

  • Forebygge vold
  • Ivareta gode relasjoner
  • Redusere grad av utrygghet
  • Unngå skader
  • Redusere bruk av makt og tvang
  • Læring
MAP E-læringskurs
Betaversjon Trykk på kurskapitlet du ønsker å gjennomføre. Siden vi tester dette konseptet hadde vi satt pris på om du fylte ut kursevalueringen under kapitlene. Lykke til.


Kontaktperson: Kjell Kjærvik (epost)