SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

Risikovurdering

Vurdering av farlighet eller voldsrisiko hos ungdommer er en kritisk og nødvendig del av praksis i rettsvesen som tar seg av ungdommer, psykiatriske tjenester, psykiatriske klinikker og pasienter i oppsøkende virksomhet. (Borum, 2000). Hvert av disse feltene kan ha ulike krav til retningslinjer for evaluering, mengden og kvaliteten på informasjon om ungdommene kan variere, og type og viktighet av avgjørelsesterskler kan være forskjellige. Hver av disse faktorene kan påvirke i hvilken grad og på hvilken måte voldsrisikovurderinger utføres. Uansett hvilken sammenheng dette foregår i, er det likevel generelt nyttig for den som skal vurdere å kunne støtte seg på en systematisk prosess eller prosedyre for evalueringen.

SAVRY er konstruert etter modell av strukturerte vurderingsprotokoller for voldsrisiko hos voksne (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997), men innholdet i punktene fokuserer spesifikt på risiko hos ungdom. SAVRY består av 24 risikoledd (historiske, sosiale/kontekstuelle og individuelle) basert på forskning på ungdomsutvikling, vold og aggresjon hos unge. Seks beskyttelsesfaktorer er inkludert (Bartel, Borum & Forth, 2000; Borum, Bartel & Forth, 2000). Hver risikofaktor er konstruert med tre kodemuligheter med spesifiserte retningslinjer for kodingen (Høy/Moderat/Lav). Hver beskyttelsesfaktor har to kodemuligheter (Til stede (Ja) /Fraværende (Nei)).

I manualen presenteres forskningslitteraturen som underbygger de inkluderte risiko- og beskyttelsesfaktorene. Kodekriteriene defineres operasjonelt for å øke reliabiliteten. Klinikere kan dessuten velge å benytte ytterligere tester, instrumenter eller vurderingskalaer for å vurdere eller måle en bestemt risiko eller beskyttelsesfaktor.

Fordi ungdomstiden er en tid for betydelige endringer – fysiske, intellektuelle, sosiale og følelsesmessige – og fordi de fleste ungdommer som er voldelige i oppveksten ikke fortsetter med slik atferd senere i livet, kan mange ungdommers type av og nivået på risiko endres eller variere. Det er viktig å være klar over at i forhold til voksne, er manifestasjoner av visse personlighetstrekk og atferd hos barn og ungdom mye mindre stabile over tid og i sosiale sammenhenger og situasjoner (Cauffman & Steinberg, 1996; 2000; Grisso, 1998; Steinberg & Cauffman, 1996; 1999; Steinberg & Schwartz, 2000). Når det gjelder utvikling, er ungdom i en fase med svært mye aktiv endring, slik at visse trekk eller lidelser kan variere i forhold til hvordan de viser seg på ulike stadier av psykososial eller emosjonell utvikling. Denne endringsprosessen gjør ungdom til «bevegelige mål», og derfor vanskeligere å karakterisere basert på observasjoner utført på et enkelt tidspunkt (Grisso, 1996; 1998).

Risikofaktorene i SAVRY er inndelt i tre seksjoner; historiske, sosiale/kontekstuelle, individuelle. Disse er tenkt som begrepsmessige domener og ikke som sub-skalaer i tradisjonell psykometrisk betydning. Det er ikke tilsvarende inndeling av beskyttelsesfaktorene.

SAVRY-manualen er oversatt til norsk. SIFER arrangerer kurs i SAVRY, kontakt Marianne Løkken (loekke@ous-hf.no) for spørsmål om planlagte kurs. Se også Helsedirektoratets nettsider om SAVRY.

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.