HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

Risikovurdering

HCR-20 er et verktøy til bruk i strukturert klinisk risikovurdering. Forfatterne av versjon 3 er Kevin S. Douglas, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster og Henrik Belfrage.

Den nye HCR brukermanualen gir langt mer hjelp til risikovurderingen enn versjon 2.  Trinnene i en strukturert klinisk risikovurdering beskrives grundig. Leddbeskrivelsene er mer detaljerte, med definisjoner, eksempler og merknader.  Manualen inneholder også forslag til arbeidsskjema som kan gjøre det lettere å komme fram håndteringsplaner som bygger på troverdige og sannsynlige (rimelige) risikobilder.

Brukerveiledningen består av 7 trinn:

 1. Innsamling av opplysninger
 2. Tilstedeværelse av risikofaktorer
 3. Vurdering av risikofaktorers relevans
 4. Risikoformulering
 5. Risikoscenarier
 6. Håndteringsstrategi
 7. Konklusjon og anbefaling

HCR-20 består av 20 ledd, organisert som 10 for fortid («Historical»), 5 for nåtid («Clinical») og 5 for fremtid («Risk management»).

Historisk del (Tidligere problemer med…)

 • vold
 • annen antisosial atferd
 • relasjoner
 • arbeid og utdanning
 • rusmidler
 • alvorlig psykisk lidelse
 • personlighetsforstyrrelse
 • traumatiske opplevelser
 • voldelige holdninger
 • respons på behandling og tilsyn

Klinisk del (Problemer med…)

 • innsikt
 • voldsforestillinger eller -intensjoner
 • Symptom på alvorlig psykisk lidelse
 • ustabilitet
 • respons på behandling og tilsyn

Risikohåndteringsdel (Fremtidige problemer med…)

 • bruk av offentlige tjenester
 • boforhold og omgivelser
 • personlig støtte
 • respons på behandling og tilsyn
 • stress og mestring

Nytt i versjon 3
I tillegg til endringene i selve brukerveiledningen så kan forskjellene oppsummeres som følgende:

 • Endringer av navn på risikofaktorer
 • Endringer av innhold i 12 risikofaktorer
 • Nye underledd for 11 komplekse risikofaktorer
 • Skåring av PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) eller PCL-SV (Psychopathy Checklist Screening Version) er ikke lenger påkrevd.

Norsk oversettelse
Oversettelsen har vært et samarbeid i SIFER-nettverket. Oversettelsesgruppen har bestått av Helge Andreas Hoff, Stål Bjørkly, Øyvind Heen Ottesen, Siri Nome, Kåre Nonstad og Knut Rypdal.

I tillegg har en referansegruppe bestående av Erik Aicher, Gunnar Eidhammer, Antje D. Gross-Benberg, Dagfinn Jakobsen og Kirsten Rasmussen bistått i arbeidet.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling
Ved bestilling må du bruke denne lenken: BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på nettløsningen.
Vi kan IKKE fakturere bestillinger.
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no


Til nedlasting

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.