Verktøy

Det er utarbeidet en rekke verktøy og screeningsmetoder som er nyttige for fagfeltet. Les mer om dem her.

SAPROF

SAPROF er et nytt tilskudd til risikovurderingsredskapene innenfor SPJ modellen (Strukturert klinisk vurdering), og har fokus på beskyttende faktorer. Brukt sammen med HCR-20 (evt SVR-P) kan SAPROF dermed bidra til en mer presis og balansert vurdering av risiko for fremtidig vold.

SARA-V3

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

SVR-20

SVR- 20 er et verktøy til bruk i strukturert faglig vurdering og håndtering av seksuell vold.

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.

V-RISK-Y

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd.