SARA-V3

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold.

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold.

SARA-V3 er et resultat av 21 års erfaring, forskning og utvikling på
dette viktige feltet. Denne oppdateringen har implementert ny kunnskap
om metodikken som brukes SARA-v3 følger SPJ-tradisjonen som også er
brukt i HCR-20, RSVP og SAM. De enkelte risikofaktorene har blitt
evaluert og revidert med oppdatert forskning. Manualen inneholder
arbeidsskjema samt ett utarbeidet eksempel til bruk i arbeideet med
risikovurderingene. Det anbefales kursing før man tar i bruk verktøyet.

Brukerveiledningen består av 6 trinn:

  1. Innsamling av opplysninger
  2. Tilstedeværelse av risikofaktorer
  3. Vurdering av risikofaktorers relevans
  4. Risikoscenarier
  5. Håndteringsstrategi
  6. Konklusjon og anbefaling

Partnervoldens karakter (K): 

K1: Fryktfremkallende atferd
K2: Trusler
K3: Fysisk vold
K4: Seksuell vold
K5: Alvorlig partnervold
K6: Vedvarende partnervold
K7: Eskalerende partnervold
K8: Brudd på restriksjoner for partnervold

Risikofaktorer hos voldsutøveren (U):

U1: Parforhold
U2: Relasjoner til andre enn partneren
U3: Arbeid/økonomi
U4: Traumer/viktimisering
U5: Generell antisosial / dyssosial atferd
U6: Alvorlig psykisk lidelse
U7: Personlighetsforstyrrelse
U8: Rusmidler
U9: Volds-/selvmordstanker
U10: Tanker og holdninger som støtter eller unnskylder partnervold

Sårbarhetsfaktorer hos voldsofferet (O):

O1: Elementer som reduserer sikkerheten
O2: Faktorer som øker avhengighet til voldsutøver
O3: Relasjonelle ressurser
O4: Ressurser i samfunnet
O5: Holdninger eller atferd
O6: Psykisk helse

Norsk oversettelse
Oversettelsen har vært et samarbeid i SIFER-nettverket. Oversettelsesgruppen har bestått av Solveig Karin Bø Vatnar, Kine Knoph-Karlsen, Merete Berge Nesset, Asle Makoto Sandvik, Helene Charlotte Sande Trønnes.

Det har vært en referansegruppe tilknyttet oversettelsen som besto
av: Referansegruppen har bestått av: Ingvild Hoel, Politidirektoratet,
Line Nersnæs, Justis- og beredskapsdepartementet, Dag Simen Grøtterud og
Hans Petter Kielland Oslo politidistrikt, Heidi Tanum, Krisesenteret i
Vestfold, Cecilie Lynum og Kjersti N. Haugen, Politihøgskolen, Marit
Fostervold, Trøndelag politidistrikt og Hanne Finanger, prosjekt
November – Oslo politidistrikt.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for
sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling
For å bestille må du bruke denne lenken: TIL BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på vår nettløsning.
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no