SAPROF

SAPROF er et nytt tilskudd til risikovurderingsredskapene innenfor SPJ modellen (Strukturert klinisk vurdering), og har fokus på beskyttende faktorer. Brukt sammen med HCR-20 (evt SVR-P) kan SAPROF dermed bidra til en mer presis og balansert vurdering av risiko for fremtidig vold.

SAPROF forside

SAPROF er et nytt tilskudd til risikovurderingsredskapene innenfor SPJ modellen (Strukturert klinisk vurdering), og har fokus på beskyttende faktorer. Brukt sammen med HCR-20 (evt SVR-P) kan SAPROF dermed bidra til en mer presis og balansert vurdering av risiko for fremtidig vold. SAPROF har et dynamisk fokus på den enkeltes ressurser, dette kan dermed gi et bredere grunnlag for planlegging av behandlingsmål og -tiltak.

SAPROF består av 17 ledd:

Indre faktorer
1. Intelligens
2. Trygg tilknytning i barndommen
3. Empati
4. Mestring
5. Selvkontroll

Motiverende faktorer Skåre Nøkkel Mål:
6. Arbeid
7. Fritidsaktiviteter
8. Økonomistyring
9. Motivasjon for behandling
10. Holdninger til autoriteter
11. Livsmål
12. Medisinering

Ytre faktorer Skåre Nøkkel Mål:
13. Sosialt nettverk
14. Parforhold
15. Hjelpeapparatet
16. Bosituasjon
17. Ekstern kontroll
 

Klinikere som har prøvd ut SAPROF innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri fremhever at SAPROF er nyttig i prosessen med formulering av behandlingsmål, vurdering av riktig omsorgs- og sikkerhetsnivå og i forhold til å forbedre risikokommunikasjon.

De psykometriske egenskapene ved SAPROF er ennå ikke tilstrekkelig dokumentert. Dette åpner for norske forskningsprosjekter av potensielt stor internasjonal interesse, men krever også
en viss varsomhet med tanke på klinisk bruk.

SAPROF ble utviklet i 2009 av Vivienne de Vogel, Corine de Ruiter, Yvonne Bouman and Michiel de Vries Robbé. Den norske versjonen ble publisert i 2011. For ytterligere informasjon se www.saprof.com.

Bestilling

Ved bestilling må du buke denne lenken: MANUALEN ER UTSOLGT – nytt opplag kommer.
Brukermanualen koster kr. 200,- og må betales med kort på nettløsningen.
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no