SVR-20

SVR- 20 er et verktøy til bruk i strukturert faglig vurdering og håndtering av seksuell vold.

SVR- 20 er et verktøy til bruk i strukturert faglig vurdering og håndtering av seksuell vold. Forfatterne av denne andre versjonen av manualen er Douglas P.Boer, Stephen D. Hart, P. Randall Kropp og Christopher D. Webster.

Mye har endret seg i dette fagfeltet i de siste 20 årene. Det mest åpenbare er kanskje den enorme økningen i mengden av faglitteratur. Det finnes mye mer informasjon om typen og forekomsten av seksuell vold i ulike miljøer og populasjoner. Betydningen av bestemte risikofaktorer er mye bedre underbygget, og det er nå bred støtte for at det er mulig å gjennomføre risikovurderinger av seksuell vold med en viss grad av reliabilitet (pålitelighet) og validitet (nøyaktighet). Strukturert faglig risikovurdering har blitt allment akseptert som en hjørnestein i effektiv håndtering av seksuell vold i kriminalomsorg og rettspsykiatri.

I denne manualen er det med en brukerveiledning og en beskrivelse av de 20 leddene som vurderes. Leddene brukes til å forstå risiko, kommunisere risiko og ikke minst til å utvikle virksomme tiltak.

Psykososial tilpasning:

 1. Seksuelt avvik
 2. Problemer med seksuell helse 
 3. Utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som barn
 4. Psykopatisk personlighetsforstyrrelse
 5. Alvorlig psykisk lidelse
 6. Problemer med rusmidler
 7. Selvmords-/drapstanker
 8. Relasjonelle problemer
 9. Problemer med arbeid
 10. Ikke-Seksuelle lovbrudd

Seksuelle overgrep:

 1. Gjentatte seksuelle overgrep
 2. Grad av variasjon i seksuelle overgrep
 3. Fysisk skade ved seksuelle overgrep
 4. Psykisk tvang ved seksuelle overgrep
 5. Eskalering av seksuelle overgrep
 6. Ekstrem bagatellisering/ benekting av seksuelle overgrep
 7. Holdninger som støtter eller unnskylder seksuelle overgrep

Fremtidsplaner:

 1. Manglende realistiske planer
 2. Negativ holdning til intervensjon
 3. Negativ holdning til kontrolltiltak

Norsk oversettelse

Oversettelsen har vært et samarbeid i SIFER-nettverket. Oversettelsesgruppen har bestått av Morten Wiig Bjorland, Christine Friestad, Kirsten Rasmussen, Erik Risnes, Ingeborg Sandbukt og Svein Øverland.

Det har vært en referansegruppe knyttet til oversettelsen som besto av Helge Andreas Hoff, Jana Kristin Maack, Knut Rypdal, Steffen Stamnes og Dagfinn Sørensen.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for
sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling
For å bestille må du bruke denne lenken: TIL BESTILLINGSSIDE.
Brukermanualen vil koste kr. 250,- og må betales med kort på vår nettløsning.
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no

SVR-20 forside