SAM (Stalking Assessment and Management)

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management».

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. SAM står for «Stalking Assessment and Management». Forfattere er P. Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. I denne manualen får man beskrevet arbeidsmetoden som kalles strukturert faglig risikovurdering. I manualen beskrives 30 ledd knyttet opp til tre domener som vurderes sammen med andre opplysninger for å danne grunnlaget for en strukturert faglig risikovurdering. Manualen inneholder også forslag til arbeidsskjema som kan gjøre det lettere å komme frem til gode håndteringsplaner som bygger på troverdige og sannsynlige (rimelige) risikoscenarier.

Brukerveiledningen består av 6 trinn:

 1. Innsamling av opplysninger
 2. Tilstedeværelse av risikofaktorer
 3. Vurdering av risikofaktorers relevans
 4. Risikoscenarier
 5. Håndteringsstrategier
 6. Konklusjon og anbefaling – oppsummering

I SAM beskrives 30 ledd som deles inn i tre domener: type stalking, Risikofaktorer stalker og sårbarhetsfaktorer utsatte.

Type stalking (t-ledd)

 1. Spres/samler informasjon om den utsatte
 2. Kommuniserer med den utsatte
 3. Tilnærmer seg den utsatte
 4. Direkte kontakt med den utsatte
 5. Skremmer den utsatte
 6. Truer den utsatte
 7. Utøver vold mot den utsatte
 8. Stalking er vedvarende
 9. Opptrapping av stalkingen
 10. Overtredelse av kontaktforbud

Risikofaktorer stalker (r-ledd)

 1. Sinne
 2. Tvangsmessig besettelse
 3. Irrasjonell
 4. Benektende/uten anger
 5. Antisosial livsstil
 6. Problemer med intime relasjoner
 7. Problemer i sosiale relasjoner
 8. Følelsesmessig ustabil
 9. Misbruk av rusmidler
 10. Problemer med økonomi og arbeidssituasjon

Sårbarhetsfaktorer utsatte (s-ledd)

 1. Inkonsekvent adferd overfor stalker
 2. Inkonsistent holdning til stalker
 3. Lite tilgang til ressurser som kan beskytte
 4. Utrygg livssituasjon
 5. Problemer med omsorg for avhengige andre
 6. Problemer i intime relasjoner
 7. Problemer i sosiale relasjoner
 8. Følelsesmessig ustabil
 9. Misbruk av rusmidler
 10. Problemer med økonomi og arbeidssituasjon

Norsk oversettelse

Oversettelsesgruppen har vært ledet av Erik Risnes med Sindre
Angeltvedt, Siri Nome og Leif Waage som medlemmer i gruppen. Det har
også vært en refereansegruppe knyttet til arbeidet bestående av Anita
Lill Hansen, Kjersti Narud og Svein Øverland.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for
sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Bestilling

For å bestille må du bruke denne lenken: TIL BESTILLINGSSIDEN
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på vår nettløsning.

Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no