ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Illustrasjon risikovurdering

Early Recognition Method (ERM) er en metode utviklet av Frans Fluttert og kollegaer. ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering. Metoden er en strukturert, forutsigbar og dynamisk tilnærming til pasienten. I samhandling med miljøpersonalet identifiserer pasienten egne forvarsler og operasjonalisterer disse i 3 nivåer (stabil, moderat, alvorlig). I enkelte tilfeller kan man også inkludere pasientens pårørende/sosiale nettverk inn i ERM arbeidet.

Eks. Forvarsel rus sug Stabil: Jeg kjenner ikke behov for rus nå og jeg føler meg rolig. Moderat: Jeg tenker på de positive sidene som rusen gir meg og det stresser meg litt. Alvorlig: Jeg tenker mye på rus og hvordan jeg kan få tak i det. Jeg er stressa.

Ved å nivåbeskrive forvarslene vil pasienten kunne differensiere sin tilstand på en måte som er konkret og målbar.

Siste ledd i ERM er å utvikler stabiliserende tiltak som iverksettes når det er behov. Ofte når pasienten viser forvarsel i moderat eller alvorlig form. Det etterstrebes at pasienten kan identifisere tiltak som han selv kan gjennomføre. Eksempelvis ta kontakt med personalet, spllle noe, om mulig trene etc.

Se også Helsedirektoratets nettsider om ERM.

«ERM pakken»  består av følgende:

  • Gjøre en avtale med den institusjonen som ønsker å samarbeide om ERM. Det er etablert egne avtale dokumenter for det formålet. 
  • Undervisning av personalet (ca en dags ERM opplæring). Opplæringen består av bl a video fragmenter, forelesning, gruppearbeid, dialog. 
  • introduksjons protokoll for pasienten. Her forklarer personalet pasienten hva hensikten og formålet med ERM er, på en grunnleggende måte
  • «Min ERM plan» er den protokollen pasienten og personalet bruker i hverdagen  forå identifisere og operasjonalisere forvarslene og nedtegne tiltakene .
  • Fesai er en liste over forvarsler, basert på Flutterts ERM forskning. Denne vedlegges som et hjelpemiddel for pasienter og personalet
  • Informasjons protokollen til pasienter og pårørende er ment for å gi en kortfattet oversikt over formålet med ERM      

Kontaktpersoner for ERM

Gunnar Eidhammer

Spesialsykepleier, master i klinisk helsearbeid

geidhammer@gmail.com

Frans Fluttert

Forensic Nurse Researcher / Lecturer, Phd Nursing Science

fransair74@gmail.com