ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Risikovurdering og -håndtering, Sikkerhets- og fengselspsykiatri

Illustrasjon risikovurdering

Den første intervensjonsstudien om ERM ble gjennomført av Frans Fluttert (PhD) og kolleger ved The FPC Dr. S. Van Mesdag i Nederland og viste at bruk av isolasjon som tvangsmiddel og aggresjonsnivået ble signifikant redusert etter innføring av ERM.

ERM er en strukturert risikohåndteringsstrategi for miljøterapeuter i behandling av psykiatriske pasienter med vold og aggresjonsproblematikk. ERMs kliniske hovedpoeng er tidlige forvarsler og tidlig intervensjon. Det er et viktig poeng at pasienten selv klarer å identifisere egne forvarsler og iverksette egne stabiliserende tiltak. Gjennom dette blir brukermedvirkning og samhandling mellom miljøpersonell og pasient (eventuelt familie/nettverk) av stor betydning.

Om pasienten ikke vil eller er i stand til å delta, benytter personalet ERM på vegne av pasienten.

Hovedfasene i ERM:

  1. Kontaktetablering og Informasjons fase: Etablere kontakt med pasienten og informere om ERM
  2. Etablere ERM planen: Identifisering og beskrivelse av forvarslene og tiltak
  3. Klinisk bruk av ERM: Bruk av ERM i hverdagen, med eller uten pasientens samarbeid
  4. Overgang til neste behandlingssted: Kompetanseoverføring til neste nivå.
Nyttige linker

Helsedirektoratets nettsider om ERM.

SIFER sin kurskalender som oppdateres fortløpende, vil du finne datoer for ERM-skolen samt andre kurs i regi av SIFER-nettverket.

Gunnar Eidhammers CRISTIN profil

Frans Flutters ResearchGate profil

ERM relatert innhold på sifer.no

E-læringskurs ERM

Kontaktpersoner for ERM

Gunnar Eidhammer

Spesialsykepleier, master i klinisk helsearbeid

sbeldg@ous-hf.no

Lars Erik Selmer

Psykiatrisk sykepleier

lars.erik.selmer@vestreviken.no

Relevante tema

Samarbeid mellom KRUS og SIFER Sør-Øst

Høsten 2018 igangsatte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og SIFER et samarbeid om å etablere et emne om innsatte og domfelte med psykiske lidelser (15 studiepoeng), primært for kriminalomsorgsansatte.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.