MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Risikovurdering og -håndtering, Undervisning

Thomas Nag

Leder

Thomas Nag

Leder

thhnag@ous-hf.no

97768535

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.