CAPP

CAPP belyser de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati.

CAPP er en relativt nytt begrepskart som er ment å belyse de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati. CAPP ble utviklet av Stephen Hart, David Cooke og Caroline Logan på oppdrag fra den engelske stat, som trengte et et kartleggingsverktøy som kunne fange opp mulig endring i symptomer ved psykopati. Her skiller CAPP seg fra for eksempel PCL:R, som ikke ble laget for å fange opp endring. CAPP-modellen består av 33 symptomer fordelt over 6 funksjonsområder. Modellen er bred ved at den fanger opp trekk som er utelatt i anerkjente kartleggingsverktøy, men samtidig også smalere ved at den ikke fanger opp spesifikk kriminell atferd.

CAPP – modellen

Til nå er det utviklet ett manualbasert kartleggingsverktøy basert på CAPP modellen. Denne manualen kalles CAPP-IRS, og kan kartlegge tilpasning og endring i personlighetsfungering innenfor lukkede psykiatriske sykehusavdelinger og fengsler. CAPP-IRS støttes av et semistrukturert intervju og et arbeidsskjema til bruk av personale.

Ulike internasjonale forskningsprosjekter er nå i ferd med å evaluerer CAPP som begrepskart og undersøke de psykometriske egenskapene til CAPP-IRS.
CAPP-IRS manualen er oversatt til norsk og kan bestilles fra kompetansesenteret i Bergen. 

Les mer om CAPP og psykopati under fanen Nyheter.

Følgende artikkel på engelsk gir også en innføring i CAPP:
Cooke, D.J., Hart, S.D., Logan, C. & Michie, C. (2012). Explicating the Construct of Psychopathy: Development and Validation of a Conceptual Model, the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP), International Journal of Forensic Mental Health, 11(4), 242-252.