Bilde statusrapport sikkerhetspsykatri
Statusrapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2023

I juni 2023 ga Helsedirektoratet Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst i oppdrag å utarbeide en ny statusrapport for norsk sikkerhetspsykiatri. Rapporten er nå ferdigstilt og gir god og nødvendig informasjon om status og utviklingen for fagfeltet.

Logo Nordic symposium on forensic psychiatry
Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

Tidligregistrering er frem til 30 juni.
Vi mottar gjerne abstracts til vurdering.

Velkommen!

Høyrisikoteamet i Trøndelag

Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte

Skjermdump av artikkelen
Studie på interrater reliabilitet for V-RISK-Y

Et nylig publisert case vignette studie indikerer god interrater reliabilitet for V-RISK-Y. Studiet ble gjennomført med ansatte i barne-og ungdomspsykiatrien i Norge og Sverige, samt ansatte i akutte barnevernsinstitusjoner i Norge. Dette er et av de første studiene som undersøker de psykometriske egenskapene til V-RISK-Y.

Bilde av artikkelen
V-RISK-Y bedre enn V-RISK-10 til voldsrisiko screening av ungdom

Pilotprosjektet på Barne og ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, OUS (BUPA), viste at V-RISK-Y var bedre enn V-RISK-10 til å predikere vold under sykehusinnleggelse blant ungdom 12-18 år. Forskjellen var ikke signifikant, AUC=0.72 vs = AUC=0.70. Ledd 5. Atferdsproblemer / impulsivitet og det nye ledd 12. Pasientens / foresattes egen risikovurdering bidro mest til forskjellen.

Bilde av ECVP logo
Den 13. europeiske kongressen om vold i klinisk psykiatri, 7. – 8. november 2024

Krakow vil være vertskap for den 13. europeiske kongressen om vold i klinisk psykiatri, 7. – 8. november 2024

Group picture og FOSTREN work group
FOSTREN Work Group meeting in Trondheim

FOSTREN Work Group recently met up in Trondheim to discuss further objectives to fostering and strengthening approaches to reducing coercion in European Mental Health Services

Rettspsykiatrisk forum
Rettspsykiatrisk forum

Onsdag 20. mars 2024 kl.17.00-19:30,
St. Olavs hospital – «Når det ender som galest? Myter og fakta om drap, vold i nære relasjoner og psykisk sykdom.»

Bilde Anja Vaskinn
Seksuelle handlinger med dyr

Anja Vaskinn (SIFER Sør-Øst) har skrevet en kronikk om mennesker som foretar seksuelle handlinger med dyr.