Bilde Psychosis
Forverring av psykosesymptomer øker voldsrisiko

Dette og andre resultater er nylig publisert fra Safe pilotprosjektet (2006-16); et samarbeidsprosjekt mellom SIFER Sør-Øst, en regional sikkerhetsavdeling med 10 senger og fire lokale sikkerhetsavdelinger med til sammen 48 senger.

FOSTREN etablert

FOSTREN etablerer et nettverk for forskning på bruk og reduksjon av tvang innen psykisk helsevern i Europa

Bilde Elisabeth Christie Ørke
Disputas: Elisabeth Christie Ørke

1. mars forsvarer Elisabeth Christie Ørke ved SIFER Sør-Øst sin avhandling «Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study» for graden ph.d. Disputasen foregår digitalt.

Biulde research illustrasjon colourbox
Voldelige psykiatriske pasienter er ofte selv voldsofre

Det bekrefter ny forskning fra Sikkerhetsseksjonen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad, basert på et samarbeid mellom Vestre Viken og SIFER Sør-Øst. De interessante funnene er nylig publisert i Frontiers in Psychiatry.

Bilde Partnerdrap i Norge - rapport
Partnerdrap i Norge – har feltet endret seg?

Oppdatert forskningsbasert kunnskap om partnerdrap i Norge er et nødvendig bidrag til arbeidet med å forebygge partnerdrap. Les mer og last ned rapporten «Partnerdrap i Norge – endringer over tid?» her.

Bilde organisasjonskart SIFER Sør-Øst
Ny organisering i SIFER Sør-Øst

I SIFER Sør-Øst er det opprettet en egen seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som foreløpig går under navnet «Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst». Den nye seksjonen rommer både Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Spesialpoliklinisk enhet (SPE) og Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP).

Bilde av Line Solbakken
Midler til nytt forskningsprosjekt : Mental health literacy blant mennesker i fengsel

SIFER Nord ved Phd-stipendiat Line Solbakken har fått midler fra Helse Nord til et kvalitativt forskningsprosjekt om innsattes kunnskaper og holdninger til psykisk helse.

Skjermbilde NRK - før det er for sent
NRK-sak om barn med skadelig seksuell atferd (SSA) og Rebessa

NRK publiserte nylig en sak om barn med skadelig seksuell atferd. I saken får man et innblikk i hvor komplekse disse sakene kan være, og den viktige jobben som gjøres av ressursteamet Rebessa.

Bilde Selvhjelp for innsatte - SELFI
Selvhjelp for innsatte (SELFI)

SELFI-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner og fengselsinnsatte som utvikler selvhjelpsmateriell i form av en brosjyre og animasjonsvideoer. Materialet vil være tilpasset fengselshverdagen og innsattes leseferdigheter. Målet er at innsatte skal få informasjon om psykisk helse, og få et verktøy for å ivareta egen psykisk helse under soning.