Bilde høstblader
SIFER høstmøte 2020

Høstmøtet for kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har blitt gjennomført hver høst siden 2006. Årets høstmøte, som er SIFER sin årlige dialog med eierne, ble gjennomført digitalt 20. november.

Bilde fagbok Vold overgrep og omsorgssvikt
Ny fagbok om vold, overgrep og omsorgssvikt

Fagboken er utgitt av Universitetsforlaget og retter seg mot profesjoner innenfor velferdstjenestene, blant annet ansatte i psykisk helsevern, rusomsorg og i fengsler. En av de to forfatterne, Dagfinn Sørensen, er ansatt i SIFER Nord og har mer enn 25 års erfaring fra med behandling av seksuelle og seksualrelaterte vansker hos voksne og eldre ungdom. Les mer om boken her.

Disputas: Merete Berg Nesset

3. desember 2020:
Merete Berg Nesset har fått antatt følgende avhandling til forsvar for graden ph.d: «Reducing intimate partner violence through police interventions and group therapy»

Rapport "utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien"
Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien

Nå er sluttrapporten fra prosjektet «Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien» klar, og Hdir sitt oversendelsesbrev til HOD er levert.

Disputas: Bjarte Frode Vik

Bjarte Frode Vik, Institutt for klinisk og molekylær medisin, har fått antatt avhandlingen

”Vulnerability and risk among victims and suspects in sexual assault and rape:
A record-based study from a sexual assault center and a police district”

Bilde Øyvind Holst disputas
Disputas: Øyvind Holst

Strafferetten og de «farlige» utilregnelige – et bedre samfunnsvern? Øyvind Holst disputerte ved Universitetet i Bergen torsdag 29. oktober. Her finner du lenke til avhandlingen hans.

ERM opplæring på Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

24. september 2020 fikk RSA opplæring i Early Recognition Method (ERM) og skal framover benytte denne metoden som er en sentral del av miljøterapeutisk arbeid for å identifisere og intervenere, basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Magne Brekke RAbben
Disputas Magne Brekke Rabben

23.oktober disputerer Magne Brekke Rabben over avhandlingen «Humanitet, kontroll og tvang. Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895-1978.»

Bilde Stine Kilden
Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019

Rapporten dokumenterer utviklingstrekk og status ved norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger, og viser blant annet at det er svært stor variasjon i kapasiteten for sikkerhetspsykiatrisk behandlingstilbud i de ulike helseforetakene. Rapporten kan lastes ned og leses her.