Colourbox image risk
V-RISK-Y: Ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus er i ferd med å utprøve en ny voldsrisiko sjekkliste for ungdom 12-18 år. Her kan du lese mer om utprøvingen av det nye instrumentet V-RISK-Y.

Grethe Aasved og Lars Gunnar Årsund fra Aune maskin jubler over at byggingen er i gang
Byggestart av nytt sikkerhetsbygg

Nå starter byggingen av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering.
Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507.

Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!

MAP logo
MAP –  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Bilde BASIS sluttrapport
BASIS-prosjektet – sluttrapport og konferanse

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker.

Ny bok av Pål Grøndahl

Sifer gratulerer Pål Grøndahl med utgivelsen av sin nye bok Om drap!
Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse.
Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap.

Bilde 11th European Congress on violence in clinical psychiatry
Call for Abstracts – The 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

On behalf of the scientific committee we invite psychiatrists, practitioners, (psychiatric mental health) nurses, psychologists, health scientists, educators, trainers, researchers, managers, and policymakers engaged in the prevention, management, research into violence and aggression in mental health and intellectual disability settings to submit an abstract and / or attend the 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry to be held in Oslo / Lillestrøm, Norway, 24 – 26 October 2019.