Publisert 28. februar, 2024Nyhet

Seksuelle handlinger med dyr

De siste årene har vi sett flere eksempler på at enten enkeltpersoner eller nettverk av mennesker som bruker dyr til seksuelle formål har vært avdekket i Norge.

Les kronikken om mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr, skrevet av Anja Vaskinn, publisert hos Trønderdebatt her: Debatt, Politikk | Begrenset kunnskap om mennesker som foretar seksuelle handlinger med dyr (tronderdebatt.no)