Bilde Thale Bostad
SIFER etablerer nasjonalt faglig nettverk for fengselspsykiatri

Det nyopprettede fagnettverket ledes av Thale Kristine Bostad ved Oslo universitetssykehus. Målgruppen for nettverket er behandlere i psykisk helsevern som gir helsehjelp til fengselsinnsatte.

Bilde ansatte Spesialpoliklinisk enhet
Forebygging av seksuallovbrudd satt på kartet i psykisk helsevern

Nyopprettede Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus holder til på Gaustad sykehus og har spesialisert seg innenfor seksuallovbruddsproblematikk. Her kan du lese mer om poliklinikken og behandlingen som tilbys til ulike målgrupper.

Merete viser sinnesirkelen
Oppsiktsvekkende resultater fra sinnemestringsstudien

Vold og trusler preget familielivet, og «Henrik» er dømt til lang fengselsstraff. For å stagge sinnet sitt, sa han ja til terapeutisk behandling

Bilde Pia Jorde Løvgren med poster om studien
Ny forskning i rettspsykiatri: Registrering av psykotiske symptomer i rettspsykiatriske erklæringer om utilregnelighet – en pilotstudie

Overlege og stipendiat Pia Jorde Løvgren ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst har publisert første artikkel i sitt PhD-prosjekt. Her kan du lese mer om forskningen og prosjektet som helhet.

Ny rapport om innsatte med utviklingshemming

I en fersk rapport oppsummeres resultatene fra en undersøkelse gjennomført av KRUS og Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Midt og Sør-Øst, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet med undersøkelsen har vært å få ny kunnskap om situasjonen for personer med utviklingshemming i norske fengsler, og belyse hvordan ulike aktører kan bli bedre til å fange opp og tilrettelegge for denne gruppen under straffegjennomføring.

Colourbox image risk
V-RISK-Y: Ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus er i ferd med å utprøve en ny voldsrisiko sjekkliste for ungdom 12-18 år. Her kan du lese mer om utprøvingen av det nye instrumentet V-RISK-Y.

Grethe Aasved og Lars Gunnar Årsund fra Aune maskin jubler over at byggingen er i gang
Byggestart av nytt sikkerhetsbygg

Nå starter byggingen av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim

SIFER-nettsidene oppdateres

Nettsidene er for tiden under oppdatering.
Ved spørsmål om kurs, seminarer eller konferanser, kontakt Marianne Løkken på e-post loekke@ous-hf.no eller tlf 906 90 507.

Takk for tålmodigheten mens arbeidet pågår!