Bilde Øyvind Holst
Disputas: Øyvind Holst

Strafferetten og de «farlige» utilregnelige – et bedre samfunnsvern? Øyvind Holst disputerer ved Universitetet i Bergen torsdag 29. oktober. Disputasen kan følges via Zoom.

ERM opplæring på Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

24. september 2020 fikk RSA opplæring i Early Recognition Method (ERM) og skal framover benytte denne metoden som er en sentral del av miljøterapeutisk arbeid for å identifisere og intervenere, basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Magne Brekke RAbben
Disputas Magne Brekke Rabben

23.oktober disputerer Magne Brekke Rabben over avhandlingen «Humanitet, kontroll og tvang. Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895-1978.»

Bilde Stine Kilden
Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019

Rapporten dokumenterer utviklingstrekk og status ved norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger, og viser blant annet at det er svært stor variasjon i kapasiteten for sikkerhetspsykiatrisk behandlingstilbud i de ulike helseforetakene. Rapporten kan lastes ned og leses her.

Bilde belteseng
Danmark dømt for å ha holdt pasient i belteseng i 23 timer

Den europeiske menneskerettsdomstolen har nylig konstatert brudd på menneskerettighetskonvensjonen, for et forhold som antakelig kunne ha skjedd i Norge. Dommen kan være relevant for alle institusjoner som bruker tvang.

Bilde ATSA konferanse
ATSA-konferansen 2020

21. -23. oktober arrangerer The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) sin 39. fagkonferanse. Grunnet koronasituasjonen går konferansen i år for første gang online, noe som betyr at man kan få med seg det siste innen forskning og behandling på dette feltet uten å måtte reise til andre siden av kloden.

Bilde Bjørn Guldvog Marthe Halvorsen Kjærstad Bent Høie Bjørn Atle Bjørnbeth og Silje Berggrav
«Det finnes hjelp» – Et viktig tilbud som skal forebygge overgrep mot barn

Gjennom å hjelpe personer med seksuell interesse for barn å leve gode og meningsfulle liv uten å skade noen, skal Det finnes hjelp forebygge seksuelle overgrep mot barn. 1. september ble tilbudet offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Debatt: Svekker rettssikkerheten

Psykologtidsskriftet.no: Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene

Ny artikkel: Static-99R og tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd

I behandlingstilbudet BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) brukes verktøyet Static-99R i den innledende kartleggingen av risiko hos innsatte som er dømt for seksuallovbrudd. En ny norsk studie publisert i tidsskriftet Sexual Abuse viser at instrumentet fungerer like godt i Norge som i andre land.