Bilde av mor og barn
Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barn

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse

Bilde skjermdump fra ND
Kronikk

Andelen innsatte i norske fengsler med seksuallovbruddsdom er økende. I denne kronikken i Nordnorsk debatt (ND) diskuterer Dagfinn Sørensen ved SIFER Nord balansegangen mellom straff, forebygging og mulighet for endring hos den som har begått overgrep. «Mye tyder faktisk på at vi er i ferd med å prioritere straff på bekostning av endring».

ATSA-konferansen 2022

26. – 29. oktober arrangerer ATSA sin årlige fagkonferanse, denne gangen i Los Angeles. «The 41st Annual Research and Treatment Conference is the ultimate gathering for professionals at all levels of education and practice who are working towards the prevention of sexual abuse».

Sikkerhetsbygget
Pris for Europas beste psykiatribygg

Vårt nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim har fått en internasjonal pris for å være Europas beste psykiatribygg.

Stilling som stipendiat knyttet til validering av V-RISK-Y

Ved OsloMet er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». Prosjektet er et samarbeid med SIFER, så stipendiaten vil også bli del av forskningsmiljøet her.

Bilde 14th nordic symposium on forensic psychiatry
14th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

«It is a great pleasure to welcome you all to the 14th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry 24.-26.08.2022». Konferansen finner sted i Helsinki, Finland.

Bilde Solveig Karin Bø Vatnar og Wanja J Sæther prisutdeling
Krisesentersekretariatets Rettighetspris 2022

Krisesentersekretariatets rettighetspris 2022 ble høytidelig tildelt Solveig Karin Bø Vatnar. Prisen tildeles en aktør, enkeltperson eller virksomhet
som har skilt seg ut i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, hvor målet er å realisere de grunnleggende menneskerettigheter til et liv uten vold.

Logo den rettsmedisinske kommisjon
DRK søker ny leder og nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) skal oppnevne ny leder og nye medlemmer for perioden 2023-2027. Søknadsfrist 15. mai.

MAP hovedinstruktører mottok utdanningsprisen 2022

Fredag 29. april ble Oslo universitetssykehus’ utdanningspris utdelt på Rikshospitalet. Hovedinstruktører i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) ble tildelt et stipend på 25.000 kr for sitt arbeid. SIFER gratulerer!