Publisert 18. mars, 2024Nyhet, Rettspsykiatri

Rettspsykiatrisk forum

Rettspsykiatrisk forum
Illutrasjon: Colorbox.com

Rettspsykiatrisk forum i samarbeid med ressursgruppa Juss og Helse inviterer til temamøte

Når det ender som galest? Myter og fakta om drap, vold i nære relasjoner og psykisk sykdom

Forelesere:
Seniorforsker/PhD Hilde Dahl, Kompetansesenteret for Sikkerhets- fengsels og rettspsykiatri, St. Olavs hospital
og Seniorrådgiver/tidligere førstestatsadvokat Bjørn Soknes, Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Innledning av tingrettsdommer Eirik Lereim


Onsdag 20. mars 2024 kl.17.00-19:30
Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital, Rom KA 11

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.

Arrangementet streames ikke.

Påmelding sendes til Svein.Overland@stolav.no

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor
rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.

Arbeidsgruppen består av Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.
Om Ressursgruppa Juss og Helse: https://rvtsmidt.no/aktuelt/JobberTverrfagligForBarnsBeste