C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Psykiatri og jus, Undervisning

Bilde rettsak

C-kurs 2023


Kursansvarlige:

Kjersti Narud, overlege dr.med./førsteamanuensis og Linda Grøning, professor i rettsvitenskap.

Mål for kurset

Kurset vil gi opplæring i utøvelse av arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig oppnevnt av retten, slik at kursdeltagerne etter gjennomført kurs har kunnskap og kompetanse til å kunne utføre arbeidet som rettsoppnevnt sakkyndig og utarbeide en rettspsykiatrisk erklæring i henhold til rådende lovverk og gjeldene faglige retningslinjer.

Praktisk informasjon om gjennomføringen av kurset:

Begge delkursene er obligatoriske.
Det vil bli sendt ut kursmateriell til deltagerne for forberedelse i forkant av delkursene.
Det vil bli kursoppgaver i form av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.
Det vil bli obligatorisk kursoppgave for deltagerne som hjemmearbeid mellom de to delkursene.

Det er maksimalt 30 plasser på dette kurset.
Søkere må være spesialist i psykiatri eller psykologi.
Søkere med gjennomført B-kurs vil bli prioritert.

Kurset søkes godkjent av DNLF og NPF.Søknadsfrist: 31.mars

Alle søkere til kurset vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp for å bli orientert om man har fått plass eller ikke, og om man eventuelt ønsker å stå på venteliste.

Samlet pris for de to delkursene er 15.500,-

Betaling skjer etter søknadsfristens utløp og innen 15 mai.
Betaling skjer via nettløsningen deltaker.no med kort.

Reise og opphold dekkes av deltakeren selv.

Dato for kurs-samlingene: 
  • Delkurs 1: 12.-14. juni 2023
  • Delkurs 2: 28.-30. august 2023
Sted: Bergen, Hotell Norge by Scandic.

C-kurset avholdes med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.
Arrangør:
Nasjonalt nettverk for kompetansesentrene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER).
Kursansvarlige: Kjersti Narud og Linda Gröning.

Kontaktpersoner:

Steffen Stamnes mail: steffen.stamnes@helse-bergen.no

Kommende kurs

18. okt 2023 - 18. okt 2023
Webinar
Psykiatri og jus, Rettspsykiatri, Faglige møter og samlinger