C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Psykiatri og jus, Undervisning

Bilde rettsak

Grunnet pandemien vil ny C-kurs-rekke ha forventet oppstart vårsemesteret 2022.

Det planlegges arrangert som to del-kurs av tre til fire dagers varighet. Deltagerne forutsettes å gjennomføre kursforberedende arbeid, og det vil være obligatoriske hjemmeoppgaver mellom del-kursene.

Deltagere med gjennomført B-kurs i strafferett og straffeprosess prioriteres. For informasjon om B-kurs se Statens sivilrettsforvaltning https://www.sivilrett.no/.

Oppdatering av informasjon om C-kurset vil komme her.

Nettbasert informasjonskurs for rettspsykiatrisk sakkyndige etter lovendring 1. oktober 2020:

Med bakgrunn lovendring 1.oktober 2020, vil det i løpet av våren 2021 bli lagt ut et nettbasert informasjonskurs til rettsoppnevnte sakkyndige om konsekvensene av lovendringen for sakkyndige i form av nye mandat, og nye retningslinjer, for utarbeidelse av rettspsykiatriske erklæringer. Kurslenke vil bli lagt ut her.