Voldsrisikovurdering i klinisk praksis

SIFER/KPS Sør-Øst tilbyr et tredagers kurs for alle som gjør voldsrisikovurderinger i arbeid med personer med psykiske lidelser.

Undervisning

SIFER/KPS Sør-Øst tilbyr et tredagers kurs for alle som gjør voldsrisikovurderinger i arbeid med personer med psykiske lidelser. Kurset omfatter grunnleggende voldsteori, informasjon om juridiske forhold, og introduksjon av ulike verktøy det i dag finnes kurs for – HCR-20SAVRYMAPERMV-RISK  m.fl.

Innholdet vil være rettet mot gjennomgang av praksisnære kliniske eksempler og involverer arbeid med kasuistikker i grupper. Fokus vil være på en grunnleggende forståelse av voldsproblematikk, og kasuistikkene vil forsøkes rettet inn mot de arenaer deltakerne arbeider i.

Dette kan være et kurs for deg som synes ViVo kan være for omfattende i første omgang, men som ønsker å lære mer om praktisk håndtering i din daglige arbeidssituasjon.

Kurset passer for alle uavhengig av arbeidssted og grunnutdannelse, og avholdes kun med fysisk oppmøte på Gaustad sykehus.