ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.

Undervisning

Bilde Vivo-1

Du kan lese generell informasjon om videreutdanningen i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo-I og ViVo-II) her.

Kostnader

Pris for ViVo-I pr. student i 2021/2022:

Kr. 5.000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad.
Sted: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Kr. 4.000,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar på video. Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge manualen til den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår manualen i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille denne, på mailadressen: https://www.deltager.no/hcr-20_voldsrisikovurdering#init

Manualen koster kr.250,-.

Har dere spørsmål om manualen kan du lese mer om HCR-20 på SIFER sine verktøyssider.

Datoer for ViVo-I høsten 2021

Del I: 1. + 2. september
Del II: 22. + 23. september
Del III: 12. + 13. oktober
Del IV: 17. november
Gruppeeksamen: 18. november

ViVo II: Våren 2022 (datoer for dette studiet blir ikke klart før høsten ).

Fristen for påmelding til ViVo-I gikk ut 1. juni.

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc, kontakt Marianne Løkken.