ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.

Risikovurdering, Undervisning

Bilde Vivo-1

Du kan lese generell informasjon om videreutdanningen i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo-I og ViVo-II) her.

Kostnader

Pris for ViVo-I pr. student i 2021/2022:

Kr. 5.000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad.
Sted: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Kr. 4.000,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar på video. Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge manualen til den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår manualen i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille denne, på mailadressen: https://www.deltager.no/hcr-20_voldsrisikovurdering#init

Manualen koster kr.250,-.

Har dere spørsmål om manualen kan du lese mer om HCR-20 på SIFER sine verktøyssider.

Datoer for ViVo-I høsten 2021

Del I: 1. + 2. september
Del II: 22. + 23. september
Del III: 12. + 13. oktober
Del IV: 17. november
Gruppeeksamen: 18. november

ViVo II: Våren 2022 (datoer for dette studiet blir ikke klart før høsten ).

Fristen for påmelding til ViVo-I gikk ut 1. juni.

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc, kontakt Marianne Løkken.

Kommende kurs

25. okt 2021 - 25. okt 2021
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, Oslo
Risikovurdering,

Relevante verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.