ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.

Undervisning

Bilde Vivo-1

Generell informasjon om videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo) finnes her.

ViVo-I høsten 2024

Kostnader

Pris per student pr. kurs i 2024/2025:

Kr. 5.500,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad.

Sted: Gaustad sykehus, bygg 4 (Store Auditorium), Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Kr. 4.500,- for de som følger undervisningen digitalt via Norsk Helsenett.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille manual via knappen under. Manualen koster kr. 250,-.


ViVo-I datoer høsten 2024

Del I: 28. + 29. august  

Del II: 18. + 19. september

Del III: 9. + 10. oktober

Del IV: 13. november

Gruppeeksamen: 14. november.

På Dag 1 av samlingene – kl. 09:30 – ca kl. 15:30

På Dag 2 av samlingene – kl. 09:00 – ca kl. 15:00

Siste frist for påmelding til studiet, vil være 01.06.24

Ytterlig informasjon om studiet og lenke til søknadsskjema finner du på hjemmesidene til Høgskolen i Molde: https://www.himolde.no/studier/program/vivo/.

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.

 

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc, kontakt Marianne Løkken (loekke@ous-hf.no)