ViVo-I: Voldsrisikovurdering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikovurdering (ViVo-I), som er den første delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi.

Undervisning

Bilde Vivo-1

Generell informasjon om videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo) finnes her.

ViVo-I høsten 2022

Kostnader

Pris per student pr. kurs i 2022/2023:

Kr. 5.000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad.

Sted: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Kr. 4.000,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar på video.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille manual via knappen under. Manualen koster kr. 250,-.


ViVo-I datoer høsten 2022

Del I: 24. + 25. august  

Del II: 28. + 29. september

Del III: 25. + 26. oktober

Del IV: 16. november

Gruppeeksamen: 17. november.

Siste frist for påmelding til studiet, vil være 01.06.22

ViVo-II arrangeres våren 2023. Finn mer informasjon og datoer her.

Ytterlig informasjon om studiet og lenke til søknadsskjema finner du på hjemmesidene til Høgskolen i Molde: https://www.himolde.no/studier/program/vivo/.

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.

 

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc, kontakt Marianne Løkken (loekke@ous-hf.no)