Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir til sammen 30 studiepoeng (2 x 15).

Risikovurdering og -håndtering

Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 30 studiepoeng fordelt på to moduler:

ViVo-I voldsrisikovurdering (15 studiepoeng)
ViVo-II voldsrisikohåndtering (15 studiepoeng)

Studiet er organisert som deltidsstudium over til sammen to semestre. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Du blir oppmeldt til både ViVo I og ViVo II når du starter studiet, og må selv gi beskjed hvis du kun ønsker å ta første modul.

Foreleser er Helge Andreas Hoff, Psykologspesialist PhD.

Målgruppe

Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn – som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Organisering av studiet

Både for kursene ViVo-I og ViVo-II vil det bli arrangert syv dagssamlinger (totalt 14 dager) ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus (Gaustad). Samlingene kan også følges på videokonferanse. Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv.

Vi anbefaler bruk av Canvas sin app, som har varsling når noe nytt legges ut. Appen er tilgjengelig både for iPhone og androidtelefoner.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene.

Studentene velger selv eksamensgruppe med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko basert på et skriftlig presentert kasus.

Utdeling av eksamensoppgave og innlevering skjer gjennom eksamenssystemet Inspera. Du vil få mer informasjon før eksamen.

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc., kontakt Marianne Løkken.


Relevante verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.