Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir til sammen 30 studiepoeng (2 x 15).

Videreutdanningen har et omfang tilsvarende 30 studiepoeng fordelt på to moduler.

Trykk på lenkene for mer info om hhv. ViVo-I og ViVo-II:

ViVo-I voldsrisikovurdering (15 studiepoeng)
ViVo-II voldsrisikohåndtering
(15 studiepoeng)

Studiet er organisert som deltidsstudium over til sammen to semestre. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Du blir oppmeldt til både ViVo I og ViVo II når du starter studiet, og må selv gi beskjed hvis du ikke ønsker å ta påfølgende ViVo II modulen.

Foreleser er Helge Andreas Hoff, Psykologspesialist PhD.

Målgruppe

Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individuell- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn – som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Opptakskrav

Høgskolen i Molde står for opptak av ViVo studenter og søknadsprosessen åpner 01.02.24

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Kontakt opptak@himolde.no hvis du har spørsmål vedr opptak.

Organisering av studiet

Både for kursene ViVo-I og ViVo-II vil det bli arrangert 8 dagssamlinger (totalt 16 dager), hvorav siste dag er eksamensdagen. Se lenger ned i dokumentet om hvilke datoer det er samling. Du velger selv om du vil følge digitalt via Norsk Helsenett, eller følge fysisk på Gaustad sykehus. Se mer om dette under punktet: Praktisk gjennomføring. Undervisningen vil ikke bli tatt opp, så den kan kun følges «live». Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. 

Vi anbefaler bruk av Canvas sin app, som har varsling når noe nytt legges ut. Appen er tilgjengelig både for iPhone og Android telefoner.

NB: Det vil ikke bli printet ut studiemateriell på samlingene.

Eksamen

Studiet avsluttes med en gruppeeksamen, altså ingen individuell eksamen. Studentene velger og organiserer selv eksamensgruppen fra to til seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Eksamen kan ikke gjennomføres i lokaler på Gaustad, studentene ordner selv egnet sted på eksamensdagen.

Hvis du sitter «alene» og følger undervisningen via Norsk Helsenett, vil vi være behjelpelige med å sette deg i kontakt med andre «enslige», men vi kan dessverre ikke sette «enslige» studenter inn i andre etablerte eksamensgrupper, med mindre det avtales seg imellom. 

Utdeling av eksamensoppgave og innlevering skjer gjennom eksamenssystemet Inspera. Du vil få mer informasjon før eksamen.

Praktisk gjennomføring

Vi har ett begrenset antall plasser for fysisk oppmøte, så vi anbefaler at flere fra samme arbeidsplass søker, og at undervisningen da følges sammen fra arbeidsplass via Norsk Helsenett. Pr i dag har vi fysisk plass for ca 35 studenter (du angir i påmeldingsskjemaet i QB hvordan du vil følge studiet). Linken til dette skjemaet får du fra Høgskolen, etter du har takket ja til studiet hos Høgskolen. Blir det for mange som ønsker fysisk oppmøte, vil dette behov prøves i etterkant av påmelding. Vi vil da prioritere deltagere som er alene, og for de som ikke har fasiliteter til å kunne følge via Norsk Helsenett.

Kostnader

Pris per student pr. ViVo i 2024/2025:

Kr. 5.500,- inkludert HCR-20 manualen, samt enkel lunsj (bagett) for de som deltar på Gaustad.

Sted: Gaustad sykehus, Bygg 4 (Store Auditorium, 2. etg), Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Kr. 4.500,- for de som følger studiet digitalt via Norsk Helsenett.

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde. Prisen over er pr ViVo – altså kr 9000/11.000 hvis du tar både ViVo I og ViVo II. Du er automatisk påmeldt begge studiene (så sant eksamen er bestått på ViVo I). Ønsker man ikke ta ViVo II rett etter ViVo I, må studenten sende en e-post til loekke@ous-hf.no og opptak@himolde.no

For digitalt oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer når man følger via Norsk Helsenett.

Undervisningen vil følge HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad vil manualen inngå i denne prisen, og vil bli utdelt på 1. samling. De som følger studiet via Norsk Helsenett, må bestille denne på linken under: https://www.letsreg.com/no/event/hcr-20_voldsrisikovurdering#init

Manualen koster kr.250,-.

Undervisningsdatoer

ViVo 1: Høsten 2024:

Del I: 28. + 29. august

Del II: 18. + 19. september

Del III: 9. + 10. oktober

Del IV: 13. november

EKSAMEN: 14. november (kl. 09:00 – 15:00)

På Dag 1 av samlingene – kl. 09:30 – ca kl. 15:30

På Dag 2 av samlingene – kl. 09:00 – ca kl. 15:00

ViVo II: Våren 2025 (datoer for dette studiet blir ikke klart før senhøst 2024)

Siste frist for påmelding til studiet hos Høgskolen, vil være 01.06.24

Ytterlig informasjon om studiet og lenke til søknadsskjema finner du på hjemmesidene til Høgskolen i Molde: https://www.himolde.no/studier/program/vivo/

Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt Høgskolen i Molde, tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no.  

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc, kontakt Marianne Løkken: loekke@ous-hf.no