Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Thon Hotel Opera, Oslo.

Leger og psykologer som arbeider med behandling av fengselsinnsatte har behov for faglig spisskompetanse da denne populasjonen gir andre utfordringer for spesialisthelsetjenesten enn mange andre pasientgrupper.

Kurset er primært beregnet på psykologer og leger som har stedlig tjeneste i fengsel. Erfaring fra tidligere kurs tilsier at også primærleger i fengsler har hatt glede av deltagelse.

Hensikten med kurset er å gi fagpersoner som arbeider med innsatte i fengsel en bedre forståelse av:

*    rammene innsatte lever under

*    mulighet til å samarbeide bedre med kriminalomsorgen

*    utfordringer ved å jobbe med personlighets problematikk

*    bedre forståelse av betydningen av rusproblematikk, psykose, psykisk utviklingshemming og autisme i pasientpopulasjonen

*    bedre forståelse for behovene til personer som har begått seksuallovbrudd og andre pasienter som har gjort avvikende handlinger.

Vi håper også å kunne gi deltagerne et større faglig felleskap og mulighet til å diskutere situasjonen i ulike fengsler med kolleger med ulike erfaringer.

Det er et politisk erkjent behov for bedre kompetanse for dette arbeidet, og SIFER tilbyr kurs for klinikere som fordeler seg over 4 samlinger i 2024 (totalt 8 dager).

Kurset er godkjent både fra DNLF og NPF med 48 timer som en valgfri kursaktivitet for spesialister i etterutdanning.

Kurset avholdes på Hotel Opera, Oslo og det er plass til maksimum 50 deltagere. Reise og hotellrom dekkes og bestilles av den enkelte. Se link under hvert delkurs for å få OUS sin rabatt på hotellrom

Del I: 17. + 18. april 2024
https://www.thonhotels.no/event/oslo-universitetssykehus-pab-web-lenke/

Del II: 19. + 20. juni 2024
https://www.thonhotels.no/event/oslo-universitetssykehus-pab-web-lenke4/

Del III: 4. + 5. september 2024
https://www.thonhotels.no/event/oslo-universitetssykehus-pab-web-lenke2/

Del IV: 27. + 28. november 2024
https://www.thonhotels.no/event/oslo-universitetssykehus-pab-web-lenke3/

NB. Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fire delkursene, og kursbevis vil bli utdelt på kursets siste dag.

Påmeldingen er bindende, og ved sykdom vil ikke kursavgift bli avkrevd, men da må legeattest fremlegges. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse.

Prisen vil være kr 12.000 for hele kursrekken (8 dager). Denne summen inkluderer dagspakker på hotell, leie av teknisk utsyr, samt betaling til foredragsholdere.

Bindende påmelding innen 15. mars.

Program for delsamling ligger her:

Program delkurs I 17. og 18. april 2024

Program delkurs II 19. og 20. juni 2024

Program delkurs III 4. og 5. september 2024

Program delkurs IV 27. og 28. november 2024

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken på mail: loekke@ous-hf.no, eller på mobil 90690507

Velkommen!