Publisert 30. juni, 2021Nyhet

Sluttrapporten fra implementeringen av BASIS i Norge er klar

Etter to år med målrettet arbeid for å etablere BASIS i alle helseregioner, foreligger rapporten som oppsummerer erfaringene fra dette arbeidet. I rapporten gis også anbefalinger for videre drift.

BASIS finansieres over statsbudsjettet og er basert på tett samarbeid mellom helsetjeneste og kriminalomsorg. Målet er å gi spesialisert behandling til innsatte personer dømt for seksuallovbrudd med antatt forhøyet tilbakefallsrisiko, slik at denne reduseres.
Les mer om BASIS her.

Sluttrapporten kan lastes ned via knappen under bildet: