Publisert 7. juni, 2021Nyhet

Oppsummering av kunnskap om mennesker som utsetter dyr for seksuelle handlinger

I mainummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening har psykologspesialist Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst sammen med veterinærspesialist Karianne Muri oppsummert forskningen på mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr. Anja Vaskinn er medlem av den tverrfaglige og tverretatlige «Forskningsgruppe seksuallovbruddsproblematikk», og er også involvert i BASIS.

Seksuelle overgrep mot dyr er en tidsaktuell tematikk. Initiativ til artikkelen Vaskinn og Muri har skrevet (lenke nedenfor) ble tatt etter at forfatterne ble kontaktet med spørsmål i forbindelse med avdekking av et nettverk i Norge hvor hunder har blitt misbrukt seksuelt. Flere dommer har nylig falt i denne saken.

Det er relativt lite forskning på seksuell kontakt mellom mennesker og dyr. Den er gjerne enten foretatt på utvalg som har begått lovbrudd eller blant selvutnevnte «zoofile» fra internettfora. Forskningen fra førstnevnte tyder på en overlapp mellom seksuell vold mot dyr og mot mennesker. For eksempel fant en liten studie blant ungdommer som hadde begått lovbrudd at nesten alle som hadde begått seksuell vold mot dyr også hadde gjort det mot mennesker. Men forskningen er begrenset og det er stort behov for mer kunnskap om temaet.

Anja Vaskinn arbeider med seksuallovbruddsproblematikk i SIFER Sør-Øst. Foto: Universitetet i Oslo

Les intervju med forfatterne her: Et sort hull | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Artikkelen kan leses her: Mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no).