Publisert 11. oktober, 2021Nyhet

Instrumenter oversatt til norsk

Tre instrumenter som kartlegger seksualitet foreligger nylig i offisiell norsk oversettelse. De tre oversatte spørreskjemaene er velkjente i internasjonal sammenheng. De fokuserer på seksuelle erfaringer, interesser/fantasier, og mestringstro («self-efficacy» på engelsk).

Om instrumentene

Sexual History Questionnaire (Seto, 2014) spør om seksuell historikk, men også om hvem man er tiltrukket av og har fantasier om.

Paraphilias Scale (Seto, 2012) kartlegger parafile interesser og parafile erfaringer.

SESM, eller Self-Efficacy Scale related to Minors (Neutze & medarbeidere, 2011), ble utviklet av Dunkelfeld-prosjektet i Tyskland. Dunkelfeld er et behandlingstilbud til personer med selv-identifisert seksuell interesse for barn. SESM kartlegger mestringstro, det vil si hvor sikker man er på sin evne til i å igangsette og opprettholde seksuell selvkontroll.

Helsedirektoratet har inkludert SESM i sin anbefalte utredning i helsetilbudet til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn (Det Finnes Hjelp). Les mer her:


Oversettelse ved SIFER-nettverket

Spørreskjemaene er oversatt av Dagfinn Sørensen ved SIFER Nord, Marita Sandvik og Svein Øverland ved SIFER Midt, og Anja Vaskinn ved SIFER Sør-øst. Til oversettelsen av SESM, utviklet først på tysk, fikk de i tillegg hjelp av Jana Maack ved SIFER Nord og Antje Gross-Benberg ved SIFER Midt.

Mer informasjon

De norske spørreskjemaene kan fås ved henvendelse til Anja Vaskinn.

Bilde Anja Vaskinn
Anja Vaskinn, SIFER Sør-Øst. Foto: Øyvind Horgmo, UiO