Publisert 13. januar, 2021Nyhet

NRK-sak om barn med skadelig seksuell atferd (SSA) og Rebessa

Rebessa (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd) ledes av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Midt. Konsultasjonsteamet i Rebessa ledes av Marita Sandvik ved SIFER Midt (Brøset kompetansesenter for sikkerhets- fengsels-og rettspsykiatri). Øvrige deltakere er Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat og Statens barnehus.

Rebessa gir konsultasjon til andre profesjonelle aktører (f.eks. barnevern, skole, BUP). Teamet kan anonymt drøfte saker som på en eller annen måte har med problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn å gjøre. Konsultasjoner bestilles i egen fane på www.rebessa.com.

I en nylig publisert NRK-sak får vi innblikk i hva skadelig seksuell atferd hos barn kan være, og hvilke typer saker Rebessa jobber med. NRK-saken kan leses her.

Marita Sandvik
Marita Sandvik ved SIFER Midt leder konsultasjonsteamet i Rebessa.
Foto: Frida J. Krüger, NRK