Publisert 14. desember, 2020Nyhet

Informasjonsfilmer fra Konfliktrådet

Sekretariatet for konfliktrådene har produsert flere filmer om å forebygge vold i nære relasjoner. Filmene er nå tilgjengelige for alle. 

Svein Øverland og Marita Sandvik ved SIFER Midt informerer i tre av disse kortfilmene om fire nye tiltak som skal forebygge seksuelle overgrep:

Man kan se alle filmene Konfliktrådet har laget om å forebygge vold i nære relasjoner på www.kriminalitetsforebygging.no.