Publisert 3. september, 2020Nyhet

«Det finnes hjelp» – Et viktig tilbud som skal forebygge overgrep mot barn

Det finnes hjelp er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Tilbudet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det hele startet som et initiativ etter en rapport fra Redd Barna i 2017.

Tirsdag denne uken ble tilbudet offisielt åpnet ved Oslo universitetsykehus, som skal drive den nasjonale digitale lavterskeltjenesten bestående av en nettside og chat. Behandling i poliklinikk skal etableres i alle landets helseregioner. Foreløpig tilbys behandling i Oslo, Stavanger og Bergen, mens Helse Midt-Norge og Helse Nord får egne tilbud i løpet av 2021.

F.v: Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet, Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder ved Spesialpoliklinisk enhet, Bent Høie, helse- og omsorgsminister, Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og Silje Berggrav, forfatter av Redd Barna- rapporten som er bakgrunnen for Det finnes hjelp. Foto: Anders Bayer
Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet Det finnes hjelp 1. september, og understreket viktigheten av at Norge nå har fått et tilbud til denne målgruppen. Marthe Halvorsen Kjærstad leder behandlerteamet som skal drive Det finnes hjelp ved Spesialpoliklinisk enhet, OUS. Foto: Anne Martha B. Tvedt

Via chat på detfinneshjelp.no kan personer motta rådgivning anonymt, eller bestille time til behandling. Man trenger altså ingen henvisning for å bestille time. Det er tilstrekkelig at man opplever å ha en seksuell tiltrekning mot barn og ønsker hjelp for å håndtere dette.

Marthe Halvorsen Kjærstad, leder for Spesialpoliklinisk enhet (SPE) og Det finnes hjelp-teamet ved Oslo universitetssykehus, understreker at de som tar kontakt skal bli møtt med forståelse, empati og anerkjennelse for at de søker hjelp. Ikke fordømmelse eller stigmatisering. Både rådgivning via chat og behandling i poliklinikk gis av psykologer og psykiatere med spesialkunnskap innenfor feltet. Slik skal Det finnes hjelp forebygge overgrep mot barn.

Den nasjonale lavterskeltjenesten hvor personer som opplever uønsket seksuell tiltrekning mot barn kan få rådgivning via chat og bestille time til behandling holder til på Spesialpoliklinisk enhet på Gaustad, Oslo universitetssykehus. Foto: Ingeborg J. Sandbukt

Under den offisielle åpningen understreket Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram, at de er svært glade for at politisk ledelse nå satser på forebygging av overgrep mot barn, og at Det finnes hjelp har blitt en realitet. Allerede en uke før åpningen var helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på besøk i Det finnes hjelps lokaler på Gaustad. Der fikk de blant annet en omvisning i lokalene hvor tilbudet skal drives.

F.v: Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder for Spesialpoliklinisk enhet ved OUS, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, helseminister Bent Høie og Martin Sjøly, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Foto: Ingeborg J. Sandbukt
Kjell Ingolf Ropstad og Bent Høie fikk møte de ansatte ved Spesialpoliklinisk enhet på sitt besøk før den offisielle åpningen av Det finnes hjelp. Foto: Ingeborg J. Sandbukt

Oslo universitetssykehus sine nettsider kan man lese mer om åpningen av Det finnes hjelp.