Bilde av Lars Fodstad
Lars Fodstad, Enhetsleder
Spesialpoliklinisk enhet
Lars Fodstad
Enhetsleder
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
E-post: lfod@ous-hf.no