Publisert 13. oktober, 2021Nyhet

Fra STOP til Ny kurs

Første oktober endret STOP-tilbudet ved Spesialpoliklinisk enhet navn til Ny kurs. De ønsker med dette å signalisere tydeligere hva behandlingen dreier seg om; å finne en ny kurs i livet hvor positiv styrking av egne livsmål står sentralt.

Om behandlingstilbudet

Ny kurs er et tilbud til personer over 18 år som har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker helsehjelp med mål om å leve gode liv uten å skade andre. Behandlingen vil bidra til utvikling av nye ferdigheter og ressurser for å oppnå personlige livsmål, der pasienten utarbeider en plan for livet videre som også virker forebyggende for nye seksuelle overgrep.

Fastlege og  psykolog kan henvise til tilbudet. Personer som opplever det å snakke om dette tema med fastlege/psykolog som en hindring i å ta kontakt, kan også selv henvende seg til Ny kurs via inntakstelefonen. Ny kurs består av to psykologer og to psykologspesialister, og samarbeider tett med de andre teamene i Spesialpoliklinisk enhet; BASIS og Det finnes hjelp.

I forbindelse med navneendringen er Spesialpoliklinisk enhets OUS-nettside oppdatert, slik at det skal være lett å finne frem til tilbudet.

Informasjonsskriv om Ny kurs kan lastes ned her: