Publisert 9. juni, 2021Nyhet

Menn dømt for voldtekt viste redusert sosial kognisjon

Forsker Christine Friestad og psykologspesialist Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst har nylig publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Psychology basert på strukturerte intervjuer av 26 mannlige innsatte i åtte fengsler. Mennene var alle dømt for voldtekt.

Evnen til korrekt oppfatning og tolkning av andre menneskers intensjoner og følelser er grunnleggende viktig i sosial samhandling. Resultatene i denne studien viste at den undersøkte gruppen hadde betydelige utfordringer på dette området – større enn det tidligere studier har vist.

Bilde Anja Vaskinn og Christine Friestad
Anja Vaskinn (t.v.) og Christine Friestad ved SIFER Sør-Øst står bak den nylig publiserte artikkelen i Scandinavian Journal of Psychology.

Disse funnene er viktige fordi det er grunn til å tro at slike vansker vil ha konsekvenser for hvordan en person fungerer i hverdagen og i sosiale situasjoner. Kunnskapen studien genererer kan derfor ha implikasjoner for psykologisk behandling av personer dømt for voldtekt.

Les artikkelen her.