Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til ny hendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere
Prosjektnummer: Cristin: 638810
Start/slutt: 2018/2021
Status: Avsluttet
Region: SIFER Sør-Øst