Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse
Prosjektnummer: 638827
Start/slutt: 2018/2020
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til ny hendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere
Prosjektnummer: 638810
Start/slutt: 2018/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Roger Almvik, Grete Ystgård
kompetanseutvikling rus og vold
Prosjektnummer: 576887
Start/slutt: 2017/2020
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Roger Almvik, Richard Whittington
Reducing Coercion in European Mental Health Services
Prosjektnummer: 575717
Start/slutt: 2019/2022
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Tom Palmstierna, Kåre Nonstad, Erik Søndenaa, Merete Berg Nesset
START i kriminalomsorgen
Prosjektnummer: 519808
Start/slutt: 2012/2019
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Merete Berg Nesset, Antje Daniela Gross-Benberg, Merete Berg Nesset, Stig Jarwson
Sinnemestring Brøset Modellen
Prosjektnummer: 453572
Start/slutt: 2009/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Richard Whittington, Camilla Buch Gudde, Christian Lauvrud
Opinions of professionals and family members about the national mental health act law regulating involuantary commitment of psychiatric patients: an international comparative study (Norway sample)
Prosjektnummer: 520865
Start/slutt: 2014/2019
Status: Planlagt
Region: SIFER Midt
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til ny hendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere
Prosjektnummer: Cristin: 638810
Start/slutt: 2018/2021
Status: Avsluttet
Region: SIFER Midt
Stål Bjørkly, John Olav Roaldset
Forløpstudie av pasienter utskrevet fra Sikkerhetsavdelinger i Norge med fastlagte evaluerings- og håndteringsrutiner (SAFE pilot prosjekt).
Prosjektnummer: Cristin: 612665
Start/slutt: 2009/2019
Status: Avsluttet
Region: SIFER Sør-Øst