Reducing Coercion in European Mental Health Services

Roger Almvik - Lokalt ansvarlig, Richard Whittington - Prosjektleder,Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2019 / 2022
Forskningsansvarlig:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Prosjektnummer:
575717
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=575717